Prezidento nuomone, Šventasis Sostas visada gynė žmonių teises ir ragino išsaugoti dvasios stiprybę. Lietuvos vadovo įsitikinimu, šios vertybės padėjo Lietuvai išgyventi sunkiais okupacijos metais, kovoti už žmogaus ir tautos apsisprendimą.

Knygų leidyklos „Aidai“ vadovas Vytautas Ališauskas 1990-1991 m. dirbo Lietuvos atstovybėje Vašingtone techniniu darbuotoju. 1992 m. ėjo Lietuvos ambasados prie Šventojo Sosto pirmojo sekretoriaus pareigas. V.Ališauskas priklauso Tėvynės sąjungai. Jis vadovavo tyrimui dėl Lietuvos karininko Vytauto Pociūno žūties Baltarusijoje.

V. Ališauskas – trečiasis Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Lietuva ir Šventasis Sostas diplomatinius santykius atkūrė 1991 m. rugsėjo 30 dieną.