Patikrinimo metu nustatyta, kad įmonė neturi gyvūnų globos vietoms suteikiamo veterinarinio patvirtinimo. Šioje bendrovėje nebuvo vertinama ir registruojama atvežamų gyvūnų sveikatos būklė. Įmonė nepateikė įrodymų, kad visiems gyvūnams buvo suteikta veterinarinė priežiūra ir reikalingas gydymas.

Taip pat ne visi gyvūnai naujiems laikytojams buvo perduodami su sutartimi, todėl priimamų ir perduodamų gyvūnų augintinių atsekamumas neužtikrintas.

„Kuršėnų komunalinis ūkis“ patalpose karantinuojami gyvūnai buvo laikomi šalia tų, kuriems karantinavimo laikotarpis jau pasibaigęs. Katės karantinavimo metu buvo laikomos ir grupėmis.

Anot tarnybos, įmonės turima gyvūnų laikymo įranga buvo netvarkinga, su aštriomis, atsikišusiomis narvų konstrukcijų dalimis, dėl kurių laikomi gyvūnai galėjo susižeisti. Ji nebuvo paskyrusi patalpų ir neturėjo tinkamos įrangos sergantiems gyvūnams ir jų gaišenoms laikyti.

Bendrovė neužtikrino ir patalpų, kuriose laikomi globojami gyvūnai, reguliaraus valymo ir dezinfekcijos, jos valdomas transportas nebuvo patvirtintas gyvūnams vežti.

Šiuo metu bendrovė įpareigota pašalinti nustatytus trūkumus, o atsakingam įstaigos asmeniui skirta administracinė nuobauda. Norėdama tęsti gyvūnų globos veiklą, įmonė privalės kreiptis dėl veterinarinio patvirtinimo suteikimo ir gyvūnų vežėjo leidimo gavimo.

Pranešime skelbiama, kad, kol nebus pašalinti nustatyti trūkumai, ši įmonė negali priimti gyvūnų globai.