Pirmasis leidinio „Lietuvos pilys" numeris su 2005 metų data pasirodė neatsitiktinai - šie metai pažymėti net trijų mokslininkų – Lietuvos pilių tyrinėtojų – jubiliejinėmis sukaktimis.

Naujajame leidinyje publikuojami ir specialieji, ir populiarūs straipsniai. Straipsnių tematika daugiausia susijusi su trijų istorinių Lietuvos sostinių – Kernavės, Trakų ir Vilniaus problematika, moksliniais tyrimais, paveldosauga bei pritaikymu visuomenės poreikiams. Taip pat gvildenami paminklosaugai skirti klausimai, pateikiama informacija apie paveldą, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Nekilojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme ir kas iki šiol nebuvo plačiau propaguojama.

Iki šiol panašios temos spaudoje buvo epizodiškai pristatomos periodiniuose leidiniuose, buvo skirtos moksliniam ratui ir platiesiems sluoksniams neprieinamos arba turėjo kiek kitokį savo interesų lauką. Naujasis leidinys užpildė laisvą nišą ir, tikimasi, sudomins ne tik akademinę visuomenės dalį, bet ir visus, neabejingus Lietuvos istorijai.

Be jau pripažintų istorikų, archeologų, architektų, menotyrininkų ir kitų mokslininkų publikacijų, leidinyje, kuris visuomenę turėtų pasiekti kasmet, savo tyrimų medžiagą galės skelbti aukštųjų mokyklų magistrantai ir doktorantai; visuomenė bus informuojama apie naujausius tyrimus (tai ypač svarbu istorijos dalyko mokytojams), kultūrinius renginius, muziejines ekspozicijas ir parodas, konferencijas bei seminarus.

Leidinį išleido Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.