Tad dabartinė konfernecijų salė – tai 18-tojo amžiaus profesorių valgomasis, puoštas polichromine tapyba, stiuko lipdiniais bei puošniais židiniais.

Unikali, neseniai surasta, netyrinėta sieninė tapyba buvo konservuojama bei restauruojama Kultūros paveldo departamento ir „Naručio” viešbučio savininko lėšomis.

2004-2005 metais Kultūros paveldo departamentas „Naručio” viešbučio I aukšto salės freskos konservavimo-restauravimo darbams skyrė 235 000 litų. Darbus atliko restauratorių grupė, vadovaujama Povilo Kuodžio ir Audronės Kaušinienės.

Salę puošia al secco technika tapytas plafonas mitologine tematika. Vilniuje mitologinės, pasaulietinės tematikos sieninės tapybos nėra daug. Dažniausios - religinės tematikos freskos sakraliniuose pastatuose.

Kompozicijos centre vaizduojama Minerva - išminties deivė, mokslo, meno globėja, kairėje pusėje - Temidė, teisingumo deivė, dešinėje - Uranija, astronomijos, astrologijos deivė. Figūros vaizduojamos iškalbingais gestais, energingais judesiais.

Sienų plokštumos dekoruotos tapytomis lamperijomis su barokui būdinga ornamentika, architektūriniais elementais. Buvusį pagrindinį įėjimą pabrėžia iliuziškai ištapytas balkonas. Rytinėje sienoje (tarp buvusių langų angų) tapytų draperijų fone įkomponuota „Jėzaus“ vardo monograma.

Salė dekoruota šiltomis sodriomis spalvomis, naudojant šviesos ir tamsos efektus.

Salės tapyba yra baroko stiliaus, kuris buvo jėzuitų ordino, kontroliavusio Vilniaus universitetą, oficialiu stiliumi.