„Buvo netikėta sužinoti, kad iki šiol nei vienas Lietuvoje pastatytas baletas nebuvo rodytas tokioje mums artimoje šalyje kaip Danija. Todėl apsidžiaugėme, kad mūsų teatrui teko tokia atsakomybė ir garbė supažindinti Danijos publiką su lietuviško baleto grynuoliu – nuostabiu pastatymu „Vaivos juosta“. Jis paremtas Vinco Krėvės-Mickevičiaus apysaka apie deivės Vaivos ir muzikanto Straublio meilės istoriją“, – kūrinį trumpai pristato M. S. Šimulynaitė.

Danijos lietuvių bendrijos informacijos koordinatorius Artūras Maslauskas buvo vienas iš iniciatorių, skatinusių BBT kolektyvą atvykti į Daniją. Šiais metais sueina net kelios sukaktys, kurių viena svarbi Danijos lietuviams, o kita žymi abiejų šalių gerus diplomatinius santykius.

„Šiemet Danijos lietuvių bendrija švenčia 25-ąsias organizacijos įkūrimo metines. Ta proga norėjome padovanoti lietuviams, ir visiems besidomintiems lietuvių kultūra, išskirtinį renginį. Pasikvietėme Baltijos baleto teatro šokėjus atlikti „Vaivos juostą“. Šis kūrinys mus mintimis sujungė su tėvyne bei leido suprasti, kuo kultūra yra svarbi mūsų identitetui ir vidinei stiprybei. Taip pat „Vaivos juosta“ tapo baigiamuoju akordu Lietuvos ir Danijos diplomatinių santykių 100-mečio šventime ir priminė, kokia nuostabi protėvių kultūros dalis jungia Baltoskandinavijos šalis“, – sako A. Maslauskas.

M. S. Šimulynaitė priduria, kad baleto spektaklį „Vaivos juosta“ per pastaruosius du metus, dėl pandemijos, publika matė tik kartą internetu. Prieš pusantrų metų spektaklio vaizdo transliaciją stebėjo apie 15 tūkst. žmonių iš 85 pasaulio lietuvių bendruomenių. Nuo to karto pasikeitė keletas pagrindinių vaidmenų šokėjų. Kopenhagoje Straublio vaidmenyje debiutavo Pijus Ožalas, Perkūno – Simonas Laukaitis, velnio – Martynas Kizys.

„Mūsų teatras net ir per pandemiją buvo labai aktyvus, greitai persiorientavome į virtualią erdvę. Tačiau yra neapsakomai smagu po netrumpos pertraukos grįžti į pilnas žiūrovų sales, gastroliuoti užsienyje. Norime atsigriebti už prarastą gyvą kontaktą su publika ir dažniau ją pakviesti į mūsų pasirodymus Lietuvoje ir užsienyje. Juo labiau kad mūsų didelė komanda yra lanksti, kompaktiška, o visa scenografija (ją sudaro videoprojekcijos) sutelpa vos į kelis lagaminus. Nežinau kito tokio teatro nei Lietuvoje, nei kitose Baltijos šalyse“, – BBT privalumus išskiria režisierė.

Baletą „Vaivos juosta“ bus galima pamatyti šią vasarą Lietuvoje, rugpjūčio 11 d. Palangos koncertų salėje. Projektą Danijoje dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba, koordinavo Danijos lietuvių bendrija ir Baltijos baleto teatras (BBT).