Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte siūloma apibrėžti muziejų misiją, nustatyti pagrindinius muziejų veiklos principus, patikslinti muziejaus apibrėžtį, kitas pagrindines su muziejų veikla susijusias sąvokas, detaliai apibrėžti Kultūros ministerijos kompetencijas muziejų veiklos valdymo srityje, nacionalinių, valstybinių, savivaldybių ir kitų muziejų funkcijas ir finansavimą bei kitus muziejų teisinio reguliavimo ypatumus.

Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte taip pat siūloma keisti šiuo metu esantį „respublikinio muziejaus“ pavadinimą į „valstybinio muziejaus“, vyriausiojo fondų saugotojo pareigybės pavadinimą į „Vyriausiojo muziejaus rinkinių kuratoriaus“.

Birželio 2 d. 14.00 val. Kultūros ministerijoje organizuojama apskritojo stalo diskusija dėl muziejų veiklos teisinio reguliavimo. Joje Kultūros ministerija kviečia dalyvauti nacionalinių, respublikinių, savivaldybių ir kiti muziejų atstovus, muziejams atstovaujančias asociacijas, savivaldybes.

Norintys dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje turi iki gegužės 31 d. registruotis el. paštu vaiva.lankeliene@lrkm.lt, nurodydami vardą ir pavardę bei atstovaujamą organizaciją.

Iki birželio 13 d. taip pat kviečiama pastabas, pasiūlymus Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui pateikti raštu. Daugiau informacijos čia.