Kauno žydų religinės bendruomenės vadovas Mauša Bairakas sakė, kad Talmude žodis „micvot“ reiškia gerą darbą, kuriuo reikia pasidžiaugti, o jį atlikusį asmenį arba organizaciją pagirti ir apdovanoti.

„Gerų darbų darymas ir tiesos siekimas pagal Senąjį Testamentą yra ne vien tik žmogaus sąžinės reikalas, bet ir Dievo pašaukimas. Susidomėjimas Lietuvos žydų kultūra ir tradicijomis didėja, o valstybės institucijos, savivaldybės, pavieniai asmenys deda daug pastangų, siekdami įprasminti žydų istorines vietas ir išsaugoti paveldą. Išties yra už ką padėkoti“, – kalbėjo M. Bairakas.

Kauno Gaono Rabino Icchako Elchanano Spektoriaus gimimo 200-ųjų metinių proga Kauno žydų religinė bendruomenė išleido I ir II laipsnio medalius, kurie bus teikiami už nuopelnus puoselėjant Lietuvos žydų tradicijas, kultūros paveldą, labdarą, švietimą.

Ant medalių pavaizduotas dailininko Kęstučio Milkevičiaus nupieštas rabino I. E.Spektoriaus atvaizdas, jidiš kalba užrašytas jo vardas su parašu.

Pasidabruotas Gaono medalis bus teikiamas įstaigoms ir organizacijoms.

Pasak M. Bairako, I.E. Spektorius buvo visame pasaulyje žinomas išminčius, iškiliausias rabinų autoritetas. Jo vardu įvairiose pasaulio šalyse pavadintos gatvės, religinės mokyklos. 1864 metais buvo išrinktas vyriausiuoju Kauno rabinu ir ėjo šias pareigas iki pat mirties, 1896 metų. Jis gausiai susirašinėjo su rabinais, bendruomenėmis, filantropais, valstybių įgaliotais asmenimis, kurie ieškojo patarimų ir pamokymų su žydais ir judaizmu susijusiais klausimais. Buvo didis labdaros ir pagalbos vargstantiems pagalbininkas, įsteigė senelių ir našlaičių namus.

I. E. Spektoriaus darbai „Beer Icchak“ („Izaoko šulinys“), „Ain Icchak“ („Izaoko šaltinis“) ir “Nachalat Icchak“ („Izaoko palikimas“) bei Talmudo komentarai atnešė jam pasaulinę žydų religinių raštų aiškintojo šlovę.

Rabinas I. E.Spektorius mirė Kaune, po mirties jo vardu buvo pavadinti vaikų namai J.Gruodžio gatvėje.

Renginyje pranešimus skaitys Lietuvos žydų kultūros tyrinėtoja Asia Gutermanaitė, VDU doc.Inga Stepukonienė.

Koncertuos Rafailas Karpis (tenoras), Darius Mažintas (fortepijonas), Natanas Bairakas (fortepijonas).