„Koriolanas“ yra viena paskutinių Šekspyro tragedijų, paremta legendinio Romos lyderio Gajaus Marcijaus Koriolano gyvenimu. Nugalėjęs priešą ir apgynęs Romą, jis pelno savo vardą. Nors senatas Koriolaną paskiria konsulu, jis negauna žmonių balsų, todėl yra ištremiamas iš Romos. Sudaręs sąjungą su senu priešu, Koriolanas apsupa Romą ketindamas ją pulti. Vieninteliu prieš savo miestą kovojusiu romėnu laikomas Koriolanas atskleidžia, kokią tragišką lemtį gali atnešti įvertinimo troškulys, sumaišytas su nusivylimo kartėliu ir nepamatuotomis asmeninėmis ambicijomis.

Režisierius Paulius Markevičius „Koriolaną“ interpretuoja ne kaip politinį spektaklį. Nors politika „Koriolane“ svarbi, tačiau ji, kartu su šiuolaikiniame pasaulyje bei Šekspyro pjesėje ryškiomis abejonėmis demokratijos veikimu, politinių permainų ir ginkluotų neramumų provokuojamomis įtampomis, tėra tyrinėti žmogų kritinėje situacijoje padedančios aplinkybės. Akcentuodamas minios ir asmenybės konfliktą bei galingųjų manipuliacijas žmonėmis, režisierius pabrėžia individui tenkančius iššūkius, kai asmeniniai gabumai ir aplinkos lūkesčiai plėšo į priešingas puses.

Spektaklio scenografiją ir kostiumus kuria Ugnė Tamuliūnaitė, muziką – Andrius Šiurys, šviesų dizainą – Audrius Jankauskas. Spektaklyje vaidina Aldona Bendoriūtė, Remigijus Bučius, Tauras Čižas, Simonas Dovidauskas, Milda Noreikaitė, Vygandas Vadeiša.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto partneris Vilniaus miesto savivaldybė.