Šiuo naujosios kadencijos Lietuvos kultūros tarybos sprendimu atliepiamas ne kartą viešojoje erdvėje išsakytas kultūros bendruomenės poreikis. Nuo kitų metų visuomenė galės susipažinti su konkretiems finansavimo konkursams pateiktas paraiškas vertinusių ekspertų sąrašais, skelbia Lietuvos kultūros taryba.

Šiuo klausimu su kultūros bendruomenės atstovais ir politikais nemažai diskutuota ir šių metų pavasarį vykusio „LKT Forumo“ metu. Ilgai svarstyto ekspertų viešinimo klausimu buvo konsultuotasi ir su buvusiais bei esamais Lietuvos kultūros tarybos ekspertais. Iš šią vasarą atliktoje apklausoje dalyvavusių beveik 300 kultūros ir meno ekspertų 75 % sutiko su darbo grupių viešinimu. Iš dabartinės Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazės dėl besikeičiančių viešumo standartų nusprendė pasitraukti 4 ekspertai.

Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Asta Pakarklytė džiaugiasi šalies kultūros bendruomenės branda ir atvirumu: „98 proc. dabartinėje duomenų bazėje esančių ekspertų atsiuntė raštiškus sutikimus dėl jų tapatybės atskleidimo darbo grupių sudėtyse. Tikrai nesitikėjau tokių stulbinančių rezultatų, todėl nepaprastai didžiuojuosi Lietuvos kultūros tarybos ekspertais, kurie išryškino kultūros bendruomenės brandą, išreiškė atvirumą ir pasitikėjimą, ypač šiais laikais, kai viešoje erdvėje ir socialiniuose tinkluose, atrodytų, siautėja nepasitikėjimas.“

Personalinės Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupių sudėtys bus pradėtos skelbti nuo 2022 metų. Remiantis apibendrinta užsienio šalių kultūros ir meno tarybų patirtimi ir praktika, ekspertų darbo grupės bus viešinamos praėjus trims mėnesiams po finansavimo rezultatų paskelbimo. Ekspertų duomenų bazė nuo 2022 m. bus atnaujinama kasmet.

Nuo pat įsteigimo 2013 m., Lietuvos kultūros taryba savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, pasitikėjimo ir atvirumo principais. Kaip kultūros bendruomenės savivalda funkcionuojanti Lietuvos kultūros taryba nuolat ieško kultūros organizacijų ir meno kūrėjų poreikius geriausiai atliepiančių sprendimų ir komunikacijos formų. Tad ekspertų darbo grupių personalinių sudėčių viešinimas – logiškas žingsnis, sekantis po ekspertų duomenų bazės paviešinimo prieš trejus metus, skelbia Lietuvos kultūros taryba.

Šiuo metu Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazę sudaro 190 kultūros ir meno profesionalų.

Lietuvos kultūros tarybą sudaro: pirmininkė, muzikologė Asta Pakarklytė, tautinių mažumų (bendrijų) atstovas Dainius Babilas, aktorė dr. Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro ir kino kritikas Vaidas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas dr. Rimvydas Laužikas, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė, etnologė dr. Aušra Žičkienė.