Tarybą sudarys 11 narių, jai vadovaus muzikologė Asta Pakarklytė.

Taryboje taip pat dirbs muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas Rimvydas Laužikas, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas Dainius Vaitiekūnas, etnologė Aušra Žičkienė, tautinių mažumų (bendrijų) atstovas Dainius Babilas, aktorė Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro ir kino kritikas Vaidas Jauniškis, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė.

Kultūros tarybos narius ir pirmininką tvirtina Vyriausybė kultūros ministro teikimu. Tarybos nariai atrenkami per kelis etapus, dalyvaujant kultūros, meno, mokslo organizacijoms, Lietuvos kultūros ir meno tarybai ir ministerijai. Galutiniame etape atrenkami 10 narių.

Šiuo metu tebegaliojančios tarybos kadencija dar tęsis iki birželio 17 dienos.

Kultūros taryba administruoja Kultūros rėmimo fondo lėšas bei kitas lėšas, skiriamas kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui, organizuodama konkursą finansuoja kultūros ir meno projektus, taip pat skiria valstybės stipendijas kultūros ir meno kūrėjams.