„Kultūros ministerija savo ruožtu įgyvendino visus reikalingus pavedimus organizuojant konkursą. Savivaldybei buvo išsiųstas tikslinės dotacijos sutarties projektas perduodant autorių turtines teises. Todėl rengti naujo paminklo idėjos konkurso ministerija neturi jokio teisinio pagrindo. Apie tai oficialiai informavome Vilniaus miesto savivaldybę ir lauksime iš jos aiškesnių atsakymų į kylančius klausimus dėl tolesnės paminklo A. Smetonai ateities“, – sakė kultūros ministras Simonas Kairys.

Susipažinusi su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rezoliucija „Dėl Antano Smetonos paminklo“, Kultūros ministerija daro prielaidą, kad savivaldybė neplanuoja pasirašyti sutarties dėl šiam paminklui statyti skirtos specialios tikslinės dotacijos. Tokiu atveju nepanaudotos lėšos turėtų būti grąžinamos į valstybės biudžetą.

Paminklo A. Smetonai sukūrimo ir jo prieigų prie pastato Gedimino pr. 13, Vilniuje, įrengimo meninės-architektūrinės idėjos konkurso komisija pirmosios vietos laimėtoju išrinko projektą „622522“, kurio autoriai – Gediminas Antanas Sakalis, Kazys Venclovas ir Indrė Rakauskaitė.

Konkursą skelbė Kultūros ministerija, organizavo Lietuvos architektų sąjunga, finansavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Paminklo projektui įgyvendinti buvo numatyta skirti 250 tūkst. eurų.