„Klausydamiesi giesmės „Lietuva brangi“, tikriausiai manote, kad jos atlikimui į teatro Didžiąją salę sukvietėme mažiausiai šimtą dainininkų. Tačiau įsižiūrėkite į vaizdo įrašą atidžiau ir pastebėsite, kad visų dainuojančiųjų veidai salėje kartojasi ne vieną kartą... Karantino taisyklėms draudžiant salėse repetuoti chorams, režisierius Gediminas Šeduikis surado būdą, kaip teatro dainininkai galėtų bendra giesme pasveikinti tautiečius Kovo 11-osios proga jokių taisyklių nepažeisdami“, – rašoma LNOBT pranešime žiniasklaidai.

„Idėja gimė iš būtinybės: norėjosi kažką jautraus ir didingo Lietuvos žmonėms padovanoti. Kompozitoriaus Juozo Naujalio „Lietuva brangi“, parašyta Maironio žodžiais, ne veltui vadinama neoficialiąja tautiška giesme: jai reikia daug balsų. Mažo ansamblio atliekamas, šis gilus, kiekvienam lietuviui nuo mažumės žinomas kūrinys neišskleistų visos savo sakralios didybės. O dainininkų salėn sukviesti nevalia... Taigi neliko nieko kita, kaip surinkti mūsų teatro „tautą“ pasitelkus technologijas“, – pasakoja neįprasto muzikinio vaizdo įrašo idėjos autorius ir režisierius Gediminas Šeduikis.

Iš tiesų 34 projekte dalyvavę LNOBT solistai, operos stažuotojai ir choristai buvo kviečiami į Didžiąją salę mažomis grupelėmis ir filmuojami skirtinguose salės sektoriuose. Tad atidžiau paieškoję, kiekvieną iš jų šiame vaizdo įraše galėtumėte atrasti net keturiose skirtingose salės vietose. „Virtualiame chore“ veikiausiai atpažinsite teatro operos solistus Joaną Gedmintaitę, Laimą Jonutytę, Viktoriją Miškūnaitę, Reginą Šilinskaitę, Egidijų Dauskurdį, Rafailą Karpį, Liudą Mikalauską, Liudą Norvaišą, Tomą Pavilionį, Steponą Zonį ir kt.

Muzikinės vienybės dainininkams pasiekti padėjo „virtualus dirigentas“: LNOBT vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila savo rankų mostus priešais kamerą nufilmavo namuose, vėliau kiekviena atlikėjų grupelė a cappella giedojo „Lietuva brangi“ stebėdama tą patį dirigento vaizdo įrašą.

Galiausiai, pasitelkus kompiuterines programas, teko visus turimus įrašus sinchroniškai „sutalpinti“ bendroje salės erdvėje: šį subtilų darbą atliko Martynas Aleksa.

Sveikindami savo žiūrovus su Kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomybės atgavimo diena, šiuo vaizdo įrašu norime priminti, kad tėvynė išlieka brangi nepriklausomai nuo pandemijos diktuojamų sąlygų ir taisyklių: tiesiog savo patriotiškiems jausmams išreikšti turime pasitelkti dar daugiau sumanumo ir fantazijos.