Jos teigimu, konkurse iš viso dalyvavo keturi pretendentai.

Vilniaus dailės akademijoje 2016 metais Ū. M. Tornau įgijo menotyros mokslų daktaro laipsnį, nuo 2007 metų ji dirba Šiuolaikinio meno centre (ŠMC).

Konkurso nugalėtoja pareigas pradės eiti gavus asmens patikimumo pažymėjimą ir pritarus Užsienio reikalų ministerijai, kultūros atašė kadencijos trukmė – treji metai.