Tai viena jauniausių Lietuvos bibliotekų, kurioje įkurtas „Baltosios varnos“ salonas, garsi Lietuvoje menininkų susirinkimo vieta. Prieš metus bibliotekos ir salono globėjui pagerbti biblioteka buvo pavadinta Jurgio Kunčino vardu. „Baltos varnos“ salone surengta per aštuoniasdešimt renginių.

Biblioteka kasmet sutelkdavo iki 2600 skaitytojų. "Nors knygų fondas tikrai ne išskirtinis - apie 40 tūkst. egzempliorių, - prenumeruojamų laikraščių ir žurnalų kaip ir nemažai - apie 120 pavadinimų.

Bibliotekoje bus 4 specializuotos skaityklos - periodikos, kraštotyros informacijos, bendroji knygų, interneto ir informacinių leidinių bei Teisingumo ministerijos informacijos biuras.

Biblioteka, perėmus nebaigtą statyti pastatą, kuriame buvo numatyti įrengti senelių pensioną, pradėta statyti prieš pusantrų metų. Atlikta darbų už 2 982, 449 tūkst. Lt. Lėšas bibliotekos statybai buvo skirtos iš Valstybės investicijų programos. Ilgalaikio turto įsigijimui 142 tūkst. Lt skyrė Alytaus miesto savivaldybė.