2019 m. Lietuvai reikšmingų datų bei asmenybių sukakčių sąraše LR kultūros ministerija įrašė kompozitorių Eduardo Balsio (1919–1984) 100-metį bei Juozo Naujalio (1869–1934) 150-metį. Todėl nemažai renginių buvo skirta būtent šiems Lietuvos muzikos klasikams. „Jubiliejinės sukaktys ateina ir praeina, tačiau labai tikimės, jog suredagavus ir naujai perleidus visiems gerai žinomų ir aktualių kūrinių natas, padidės šios muzikos prieinamumas ir kompozitorių kūriniai toliau skambės koncertų salėse,“ – pranešime žiniasklaidai teigia LMIC leidybos projektų vadovė Sigita Ilgauskaitė.

Viename iš najųjų leidinių atlikėjai ras Eduardo Balsio fragmentus iš baleto „Eglė žalčių karalienė“. Leidinį smuikui ir fortepijonui redagavo smuikininkės Ingrida Armonaitė, Rusnė Mataitytė bei pianistė Indrė Baikštytė.

Eduardas Balsys yra vienas ryškiausių pokario kartos Lietuvos kompozitorių, kurio veiklos metai praėjo sovietų okupacijos laikotarpiu, nepaisant to, jo muzika išsiskyrė kūrybiškumu ir išliko aktuali iki šių dienų. 1960 m. sukurto baleto „Eglė žalčių karalienė“ scenų pagrindu 1963 m. pats kompozitorius parengė siuitą smuikui ir fortepijonui. Ją sudarė miniatiūros „Rauda“, „Žuvytės“, „Undinė“ ir „Sutiktuvių maršas“, kaip atskira pjesė pasirodė ir „Drebulytė-išdykėlė“, ilgainiui smuikui ir fortepijonui buvo perdirbta Žilvino ir Eglės scena (1968). Lemiamos įtakos siuitai atsirasti turėjo ryškus XX a. vidurio Lietuvos smuikininkas Aleksandras Livontas (1920–1974), kuris buvo visų Eduardo balsio kūrinių smuikui pirmasis atlikėjas, redaktorius ir dažnai – iniciatorius.

Fragmentus iš baleto pasiūlė išleisti smuikininkė Rusnė Mataitytė, nes pjesės visus šiuos metus išliko tarp populiariausių lietuviškų smuiko kūrinių, kuriuos atlieka tiek studentai, tiek atlikėjai profesionalai. Naujame leidime redaktorės patikslino ne tik natas, bet ir štrichus, pirštuotę, dinaminius niuansus. Pianistė Indrė Baikštytė pateikė visai naują, patogesnę atlikti, Žilvino ir Eglės scenos redakciją.

Kitas pristatomas leidinys – Juozo Naujalio styginių kvartetas „Svajonė“. Išleistas natas papildo ir kvarteto „Mettis“ (Kostas Tumosa, Bernardas Petrauskas, Karolis Rudokas, Rokas Vaitkevičius) atliekamo kūrinio garso įrašas.

Juozas Naujalis savo kūrybinį kelią pradėjo Lietuvos atsikūrimo priešaušryje, modernios valstybės formavimosi laikmečiu kaip vargonininkas, choro dirigentas, kompozitorius ir pedagogas. Dėl itin plačios ir reikšmingos muzikinės bei visuotinės veiklos jis pelnė Lietuvos muzikos patriarcho vardą. Ko gero vienas žinomiausių XX a. pradžios kamerinės J. Naujalio muzikos pavyzdžių būtent ir yra „Svajonė“ styginių kvartetui – lyrinės nuotaikos, trijų dalių formos kompozicija, kurioje smuikams patikėtas pagrindinis vaidmuo. Naujai išleistame natų leidinyje galima rasti QR kodą, kuris nukreips į garso įrašą – perspektyvaus styginių kvarteto „Mettis“ narių atliekamą „Svajonę“.

Lietuvos muzikos informacijos centro veiklas remia Lietuvos kultūros taryba ir LR kultūros ministerija, partneris – Lietuvos kompozitorių sąjunga. Natų leidinius galima įsigyti internetu „Musiclithuania.com“ arba Lietuvos muzikos informacijos centre Žvėryne, Vilniuje, adresu A. Mickevičiaus g. 29.