Šalies Prezidento Gitano Nausėdos pavedimu buvo susirinkusi Valstybinė kultūros paveldo komisija, kuriai buvo pateikta informacija dėl kino centro „Garsas“ išsaugojimo.

Šiame Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos rašte rašoma: „Atsižvelgdami į Jūsų nurodytas aplinkybes ir pašymą dėl kino centro „Garsas“ išsaugojimo, kreipėmės į Valstybinę kultūros paveldo komisiją. Ši institucija, įvertinusi Jūsų pateiktą informaciją, pateiks išvadą keliamu klausimu pagal savo kompetenciją.“

Komisija atsiuntė atsakymą

Valstybinė kultūros paveldo komisija susipažino su Pilietinės iniciatyvinės grupės prašymu ir savo ruožtu išsiuntė atsakymą:

„Palaikydami šią pilietinę iniciatyvą manome, kad kino centro „Garsas“ pastatas yra vienas iš sovietinio modernizmo reprezentantų, fasadai atspindi modernizmo stilistikos pastatui būdingą regioninį charakterį. Pastatas buvo projektuojamas kaip urbanistinis akcentas istorinėje erdvėje ir šią savybę išlaikė. Kino centras svarbus visuomenei ne tik dėl architektūrinių sprendimų, bet ir dėl kino teatro funkcijos.

Tai yra vienintelis, šiai funkcijai suprojektuotas ir iki šiol veikiantis kino teatras Lietuvoje, todėl turėtų būti vertintinas kaip potencialiai retas kultūros paveldo objektas. Ši pilietinė iniciatyva išsaugoti kino centrą „Garsas“ liudija, jog itin svarbi yra bendruomenės atmintis ir jos emocinis ryšys, kuriantis dvasinį tęstinumą.

Paveldo komisija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, mano, jog kino centro „Garsas“ kultūrinės vertės ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimas turėtų būti skubiai svarstomas Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje.

Taipogi atkreipiame dėmesį, jog pritariame Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) steigimui ieškant kitų, šiai paskirčiai tinkamų erdvių.“

Pateiktos dvi nuomonės

SEMC laikinoji vadovė Krisina Jakubauskaitė-Veršelienė naujienų portalui JP aiškino, kad neskubanti vertinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos atsakymus, rekomenduojančius SEMC‘ui ieškoti kitų erdvių.

„Sprendimus priimu ne viena. Kiekvieną gautą raštą, liečiantį SEMC‘ą, reikia išnagrinėti – skubotų sprendimų priimti negalima. Be to, reikia įsigilinti į Valstybinės kultūros paveldo komisijos raštus. Juolab kad sovietinio nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertas Vaidas Petrulis išsakė aiškią nuomonę apie kino centro „Garsas“ pastatą. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba priėmė sprendimą, kad suteikti teisinės apsaugos kino centro „Garsas“ negalima“, – priminė sprendimus K. Jakubauskaitė-Veršelienė ir svarstė, kuriuo sprendimu reikėtų vadovautis, ar Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, ar Valstybinės kultūros paveldo komisijos atsakymu.