Fortepijoninis trio „Kaskados“ – Rusnė Mataitytė (smuikas), Edmundas Kulikauskas (violončelė), Albina Šikšniūtė (fortepijonas) – prieš porą metų 20-metį paminėjęs kolektyvas, jau seniai tapęs svarbiu Lietuvos muzikos reiškiniu, be kurio neįsivaizduojamos gausios dabarties lietuvių autorių premjeros arba monumentalūs pasaulinės klasikos ciklai, tokie kaip visi Ludwigo van Beethoveno, Johanneso Brahmso, Franzo Schuberto fortepijoniniai trio, pradėtas kelių dešimčių Josepho Haydno fortepijoninių trio ciklas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Lapkričio 17 d. koncerte prie ansamblio prisijungs klarnetininkas Antanas Taločka – tarptautinių konkursų laureatas, ilgametis Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro muzikantas, klarnetų grupės koncertmeisteris. Atlikėjas koncertuoja ir kaip solistas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu, Lietuvos, Šv. Kristoforo, Kauno, Klaipėdos kameriniais, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos orkestrais, „Kremerata Baltica“, Vilniaus ir Čiurlionio styginių kvartetais, dalyvauja klasikinės ir šiuolaikinės muzikos festivaliuose („Gaida“, Pažaislio‚ Tytuvėnų, „Iš arti“, Lokenhauzo, Švecingeno ir kt.).

Foto: Dmitrij Matvejev


Muzikai rengia sudėtingų kūrinių programą ir greta O. Messiaeno „Kvarteto laikų pabaigai“ („Quatour pour la fin du temps“) primins dar vieną XX a. I pusės kamerinės muzikos perlą – Paulo Hindemitho Kvartetą klarnetui, smuikui, violončelei ir fortepijonui. Šį kūrinį žinomas vokiečių neoklasikas užbaigė prieš karą, 1938-aisiais. Trijų dalių opusas pasižymi melodingumu, kontrastais, polifonijos pynėmis, įdomia ritmikos kaita. Retai scenose skambantį kūrinį atlikėjai laiko „kietu riešutėliu“.

Dar grįžkim prie „Kvarteto laikų pabaigai“. O. Messiaenas yra nurodęs, kad šį kūrinį įkvėpė konkreti Apreiškimo Jonui vieta: „Aš išvydau dar vieną galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsisiautusį debesimi. Jo galvą supo vaivorykštė, veidas švytėjo kaip saulė ir kojos – tarsi ugnies stulpai. <...> Ir jis atsistojo dešiniąja koja ant jūros, o kairiąja ant sausumos. <...> pakėlė dešinę ranką į dangų ir prisiekė Gyvuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė dangų ir visa, kas jame, žemę ir visa, kas joje, bei jūrą ir visa, kas joje: „Laiko daugiau nebėra! Bet kai pasigirs septintojo angelo trimitavimas, bus baigta Dievo paslaptis...“ (Apr 10)

Apie kvarteto turinį ir sandarą autorius rašė: „Kūrinio muzikinė kalba iš esmės nemateriali, sudvasinta, katalikiška. Melodikos ir harmonijos priemonėmis realizuojančios tam tikrą garso visuotinumą dermės čia priartina klausytoją prie amžinybės erdvėje ir begalybėje. Neįprasti, jokių normų nesaistomi ritmai labai padeda atitolinti visa, kas žemiška. (Tačiau viskas tėra mėginimai ir sapaliojimai, kai pagalvoji apie triuškinantį temos didingumą!) Kvartetas aštuonių dalių. Kodėl? Septyni – puikus skaičius, šešias dienas trukusį kūrimą pašventino dieviškas sabbat; septinta, poilsio diena, trunka iki amžinybės ir tampa aštuntąja – tobulos šviesos, nesudrumsčiamos ramybės diena.“

Tad kviečiame stabtelėti ir sekmadienio valandėlę skirti muzikai. Trio „Kaskados“ ir Antano Taločkos (klarnetas) koncertas „Kvartetas laikų pabaigai“ vyks lapkričio 17 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje.