Komisijos posėdyje nutarta, kad Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos skyrimo kriterijus geriausiai atitinka keturių kandidatų darbai ir veikla. Pranešime žiniasklaidai rašoma, kad gauti premiją pretenduoja:

Dr. Nijolė Laurinkienė – už reikšmingus mokslinius baltų mitologijos ir kultūros tyrimus ir svarią visuomeninę lietuvių etninės kultūros tradicijų ir lietuvybės puoselėjimo veiklą; kandidatūrą pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Marija Liugienė – už ilgametę veiklą puoselėjant ir plėtojant tradicinę kultūrą, už edukacinę, kūrybinę bei leidybinę veiklą ir šiaudinių sodų tradicijos tyrimus, jų sklaidą Lietuvoje ir pasaulyje; kandidatūrą pateikė Vilniaus etninės kultūros centras.

Eligijus Juvencijaus Morkūnas – už ilgametę veiklą muziejinio darbo, formuojančio tautinę savimonę, skatinančio visuomenę dalyvauti pažinimo procese ir reprezentuojančio krašto istoriją, etninę kultūrą ir paveldą, baruose; kandidatūrą pateikė Lietuvos liaudies buities muziejus.

Jonas Rudzinskas – už ilgametę ir įvairiapusę etnokultūrinę veiklą, ypač tautodailės puoselėjimą, jos plėtotę Lietuvoje ir svetur; kandidatūrą pateikė Lietuvos meno kūrėjų asociacija.

Iš šių kandidatų baigiamajame komisijos posėdyje bus išrinktas Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas. Pagal premijos nuostatus laureato vardas skelbiamas J. Basanavičiaus gimimo dieną – lapkričio 23-ąją. Premijos dydis yra 800 bazinių socialinių išmokų.

Kultūros ministerijos iniciatyva Jono Basanavičiaus valstybinę premiją Vyriausybė įsteigė 1992 metais, 2017-aisiais ji įgijo nacionalinės premijos statusą.