„Kas gali būti bendro tarp teatro ir politikos analizės instituto? – pranešime žiniasklaidai retoriškai klausia moderatorius D. Puslys, – noras pažinti sociopolitinę tikrovę ir atskleisti jos prieštaras, įtampas, potekstes kartu siekiant užmegzti ir puoselėti santykį su auditorija.“

Kol atmintis mus išskirs

Pirmoji ciklo diskusija, kuri vyks rugsėjo 26 d., bus skirta istorinės atminties problematikai. Kodėl diskusijos apie mūsų dvidešimtojo amžiaus istoriją kartais virsta audringu susipriešinimu, paminklų, atminimo lentelių ar gatvių pavadinimų karais? Ar dabartinė istorijos politika vienija, ar skaldo visuomenę? Ar turime laisvę turėti savo tiesą?

„Pasibaigus populiariam serialui „Sostų karai“, Lietuvoje prasidėjo lentų karai. Kaip niekada anksčiau visuomenė galėjo įsitikinti, kad istorija nėra tik apie tuos, kurie buvo prieš mus, tačiau ir mus pačius, kuriems tenka atsakomybė pažinti praeitį ir ją įvertinti. Kodėl tie vertinimai, ypatingai kalbant apie juodžiausius Antrojo pasaulinio karo okupacijų metus, neretai ne vienija, o vis dar skaldo ir poliarizuoja visuomenę? Kaip, perfrazuojant istorinės atminties tyrinėtojos Aleidos Assmann žodžius, pajudėti iš „neprigirdinčiųjų dialogo“ situacijos, kuri verčia mus gyventi rusenančio „pilietinio atsiminimų karo“ sąlygomis? Koks uždavinys čia tenka švietimo sistemai, istorikams ir galiausiai apie moratoriumus, istorinės atminties komisijų ir forumų būrimą kalbantiems politikams?“ – klausia diskusijos moderatorius Donatas Puslys.

Foto: Asmeninio archyvo nuotr.


Diskusijoje dalyvaus kultūrininkas ir publicistas Vytautas Toleikis, žurnalistė Liudvika Pociūnienė. Pokalbio tema „Kol atmintis mus išskirs“ siejasi su viso 80-ojo Lietuvos nacionalinio dramos teatro sezono tema – „30 laisvės metų“.

Trumpas pasakojimas (story-tellingas) yra tarsi įžanga į temą, siekis sukurti atmosferą, tai tarsi atspirties taškas tolimesniam diskusijos vystymui. Rugsėjo 26 d. šią dalį ves aktorius ir režisierius Paulius Tamolė, jis skaitys ištrauką iš tapytojo Samuelio Bako autobiografinės knygos „Nutapyta žodžiais“.

Lygios teisės ir aplinkosauga

Spalio mėnesį kalbėsime apie moterų teises mūsų visuomenėje. Lietuvos kūrėjos susilaukia didžiulio pripažinimo tarptautinėje erdvėje, tačiau kokia kasdienybė slypi praskleidus šią tarptautinės šlovės uždangą. Kokių žingsnių šiandien labiausiai reikia siekiant užtikrinti lygių galimybių politiką. Tai tarsi įžanga į lenkų režisierės rengiamą premjerą „Sulėtintai“, kurioje nagrinėjami santykiai darbo aplinkoje, galios modeliai darbovietėje ir kiekvieno mūsų laisvės. Diskusija apie moterų teises vyks spalio 24 d.

Lapkričio diskusija bus skirta aplinkosaugos ir viešųjų erdvių išsaugojimo problematikai ir vyks lapkričio 28 d. Ar paskutiniuoju metu nusiritusi pilietinių iniciatyvų gausa byloja apie Lietuvos pilietinės visuomenės brandą, ar vis tik daugiau pasako apie kylančias problemas, kai tiek į viešąsias miestų erdves, tiek miškus kaip ekonominius išteklius, kuriuos vertinant vienintelis svarbus kriterijus yra rinkos pardavimo kaina? Šioje diskusijoje dalyvauti kviesime aplinkosaugininkus, pilietinės visuomenės aktyvistus ir mokslininkus, tiriančius Lietuvos visuomenės pilietiškumo raidą.