„Indrė Patkauskaitė – scenine individualybe apdovanota aktorė. Jos vaidinamos moterys – degančių akių, skvarbaus žvilgsnio, ugningo temperamento, bet kartu trapios, pažeidžiamos, išdidžios, bet gebančios aukotis. Kartais – šiurkščios, tiesmukos, bet viduje slepiančios švelnumo ilgesį. Aktorę Indrę Patkauskaitę iš kitų išskiria ir požiūris į profesiją, kuklumas, atsidavimas teatrui ir tarnystė jam“, – sako teatrologė Ramunė Balevičiūtė.

Indrė apdovanota už naujausią vaidmenį spektaklyje „Marti“ (režisierė G.Tuminaitė). Anksteni jos vaidmeys: „Varia A. Čechovo „Vyšnių sode“, Jaunoji F. G. Lorcos „Kruvinose vestuvėse“, Dovydienė Vaižganto „Dėdėse ir dėdieniese“, Podsekalnikova N. Erdmano „Savižudyje“, Liudmila M. Gorkio „Motinoje“, Marija Stiuart F. von Schillerio „Marijoje Stiuart“, Salė M.Ivaškevičiaus „Madagaskare“, Gitela Moska W. Gibsono „Dviese sūpuoklėse“ ir kiti.

„Išmintis ir dėmesys, nuoširdumas ir valia – savybės, būtinos aktoriui, kūrėjui. Nepasitikėkite įkvėpimu. Susikaupkite ties išsakytomis savybėmis, kurios atveria kelius į Laisvę. Pasveikinkime tuos, kurie eina šiuo keliu. Privalome įžvelgti žmoguje tai, kas kilnu, aukšta ir šviesu, nepamiršdami savęs. Tai darykime! Patys įvertinkime save, kitą pamatuodami garbe ir Meile. Palaiminkime savo ir kito darbus“, – sveikindamas Indrę Patkauskaitę ir visą Vilniaus mažojo teatro bendruomenę su Teatro diena, sakė teatro įkūrėjas ir meno vadovas Rimas Tuminas sveikinimo laiške.

Simboliška, kad „Laisvė“ įteikta Vilniaus mažajame teatre, kuris yra gimęs kartu su atkurta Lietuva (1990-ųjų kovą). „Laisvės“ skulptorius džiaugiasi, jog Vilniaus mažojo teatro bendruomenė nusprendė apdovanoti laisvoje Lietuvoje kuriantį menininką už indėlį į Lietuvos kultūrą. Ankščiau jis yra sukūręs skulptūrą Lietuvos laisvės gynėjams, kuri stovi prie televizijos bokšto Vilniuje.

Už atsidavimą teatrui, profesionalumą, kūrybinę inteligenciją įteikti specialūs apdovanojimai aktoriams Eglei Gabrėnaitei ir Gediminui Girdvainiui. Sukūrę puikius vaidmenis spektaklyje „Marti“ šie aktoriai jau balandžio 25-26d. pakvies į premjerą „Aš nieko neatsimenu“ pagal Arthurą Millerį, kurią režisuoja Kirilas Glušajevas.