Po V. Noreikos kapo sostinės Antakalnio kapinėse aplankymo Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukotos šv. Mišios. Po jų prasidės sakralinės muzikos ir poezijos valanda „In memoriam Virgilijus Noreika“. Giedos Arkikatedros jaunimo choras, vadovaujamas Violetos Savickaitės-Paciūnienės, vargonuos Bernardas Vasiliauskas. Koncerte dalyvaus dainininkai Irena Milkevičiūtė, Asta Krikščiūnaitė, Audrius Rubežius ir Dainius Puišys, vargonininkė Jurgita Kazakevičiūtė, Čiurlionio kvartetas. Justino Marcinkevičiaus eiles skaitys aktorė Gražina Urbonaitė.

Sekmadienį šv. Mišios bus aukojamos Varėnos rajone Babriškių šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Maestro V. Noreika buvo vienas garsiausių operos dainininkų, scenai atidavęs visą gyvenimą, išugdęs daug mokinių. Tarp jo mokinių tokie garsūs solistai kaip Edgaras Montvidas-Prudkauskas, Liudas Norvaišas, Eugenijus Chrebtovas, Algirdas Janutas, Sergejus Larinas, Arūnas Malikėnas, Arvydas Markauskas, Laimonas Pautienius, Audrius Rubežius, Jonas Sakalauskas, Bronius Tamašauskas, Merūnas Vitulskis, Vaidas Vyšniauskas, Mindaugas Žemaitis ir kiti.

V. Noreika yra dainavęs daugelyje žymiausių pasaulio scenų: Maskvos didžiajame teatre, Berlyno valstybės operoje, Paryžiaus „Grand Opera“, Buenos Airių „Teatro Colon“, Stokholmo, Sofijos, Belgrado, Budapešto, Bukarešto, Varšuvos, Prahos, Bratislavos, Kijevo, Minsko, Talino, Rygos, Čikagos lietuvių operoje ir kitose scenose.

Dainininkas sukūrė daugiau kaip 50 operos vaidmenų, surengė per 700 solinių koncertų..

V. Noreikos nuopelnai įvertinti Nacionaline kultūros ir meno premija, jis apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi, užsienio valstybių ordinais.

Profesorius mirė 2018 metais būdamas 82-ejų.