Statyti operą vaikus pakvietęs edukacinis projektas yra pirmasis bendras teatro ir sostinės pradinių, vidurinių mokyklų ir meno studijos darbas. Jo rezultatas - dviejų kompozitorės R. Dikčienės operėlių vaikams "Muzikantas, velnias ir perkūnas" ir "Kabakšt kabaldakšt" lietuvių liaudies pasakų motyvais pastatymas didžiojoje scenoje.

Operėlėse dalyvauja Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos, Vilniaus meninio ugdymo studijos "Diemedis", menų darželio-mokyklos "Dainorėliai", Šeškinės pradinės mokyklos moksleiviai bei studijos ikimokyklinukai. Į abiejų operėlių kūrybinį procesą iš viso įtraukta apie 400 vaikų. Jie gyvai dainuos, vaidins ir šoks pagal fonogramą, o scenos dekoracijas atstos Kristinos Veselienės videoprojekcija. Spektaklį režisavo ir choreografiją sukūrė žinoma choreografė Birutė Banevičiūtė.

Pasak projektą kuruojančios operos solistės Sofijos Jonaitytės, per keletą mėnesių vaikai ir jų mokytojai buvo supažindinti su operos žanro formos ir muzikinės kalbos ypatumais, struktūra, sudėtinėmis dalimis bei turėjo galimybę dalyvauti mažų spektaklių - operėlių rengimo procese. Mokytojai ir vaikai operėles kūrė pagal "Diemedžio" studijos menininkų ir pedagogų metodikas, pasiremdami šios studijos teatrinės veiklos patirtimi bei konsultuojami Operos teatro darbuotojų.

Abi edukacinio projekto operėles vaikams numatoma parodyti ir gruodžio 6 dieną. Bilietai į operėles kainuoja tik 6 litus.

Operėlių autorė kompozitorė Rasa Dikčienė 1986-1991 metais studijavo Lietuvos muzikos akademijoje, profesoriaus Osvaldo Balakausko kompozicijos klasėje. 1991 m. tobulinosi kompozicijos kursuose Berlyne, buvo Vilniaus muzikos švietimo centro programų koordinatorė ir šio centro mokyklos "Gama" muzikos mokytoja. Prieš dešimt metų įkūrė ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo studiją "Diemedis" ir iki šiol jai vadovauja.

Didžiąją R. Dikčienės kūrybos dalį sudaro muzika vaikams. Ši kūrybos sritis glaudžiai susijusi su kompozitorės darbu savo pačios įkurtoje vaikų studijoje. Daug dėmesio ji skiria autentiškai vaikų išraiškai ir kūrybiškumui lavinti, jų inspiruojama kuria įvairius teatro projektus, pasitelkdama šiuolaikines išraiškos priemones ir metodus. Šiose kompozicijose autorė sieja ugdomuosius ir meninius tikslus, muzikinėje kalboje - folkloro ir minimalistinės muzikos elementus.

Teatre pastatytas operėles vaikams "Muzikantas, velnias ir perkūnas" ir "Kabakšt kabaldakšt" savo pačios libretais kompozitorė sukūrė 1996 ir 1997 metais. R. Dikčienė taip pat operų vaikams "Naktis" Vytauto V. Landsbergio libretu, "Vaivorykštė" Almos Karosaitės libretu, mažųjų spektaklių vaikams "Kiškelis", "Betliejaus žvaigždė", "Ledo pilis", "Stichijos" ir kitų sceninių kūrinių autorė.