Šis projektas - puiki galimybė Vokietijos karinių oro pajėgų žvalgybos skrydžių, 1941-1945 m. atliktų virš dabartinės Lietuvos teritorijos, aerofotonuotraukų vaizdus interaktyviai palyginti su šiuolaikiniais žemėlapiais viename lange.

Visi, kuriems smalsu žvilgtelti ar detaliau paanalizuoti, kaip atrodė Lietuva didžiųjų sukrėtimų metu, gali apsilankyti viešame interneto žemėlapyje.

Plačiau su projektu bus supažindinama ketvirtadienį Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje vyksiančiame renginyje.

Šiuo metu jau publikuotos fotografijos su Lietuvos pajūrio, Anykščių krašto, taip pat ir Šiaulių, Telšių, Tauragės miestų apylinkių vaizdais. Artimiausiu metu kolekcija bus papildyta Panevėžio apylinkėmis, o vėliau - ir didžiųjų Lietuvos miestų aerofotonuotraukomis.

Tokie žemėlapiai leidžia geriau pažinti savo kraštą, jo istoriją, suprasti, kaip jis keitėsi. Per daugiau nei 70 metų išsiplėtė dauguma Lietuvos miestų ir miestelių, pasikeitė ežerų ir upių ribos, keliai, o kai kurios anksčiau gyventos vietos užžėlė miškais.

Visos Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) publikuojamos istorinės ortofotonuotraukos pasiekiamos viešai (http://bit.ly/2C8G2P7), jas galima įsikelti į savo žemėlapį, pridėti savų duomenų.

Dar 2015 metais Kultūros rėmimo fondo lėšomis buvo iš dalies finansuotas LCVA projektas, Antrojo pasaulinio karo metų Lietuvos teritorijos aerofotonuotraukų identifikavimas, skaitmeninimas JAV Nacionaliniame archyve ir sklaida”. Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijos karinių oro pajėgų žvalgyba (Luftwaffe) fotografavo Lietuvos teritoriją. Po karo Lietuvai svarbus dokumentinis paveldas pateko į JAV. LCVA darbuotojai JAV Nacionaliniame archyve atrinko ir nuskenavo 213 žvalgybos skrydžių maršrutų, kurie sudaro apie 17 500 aerofotovaizdų. Aerofotonuotraukose užfiksuoti vaizdai lokalizuoti nebuvo.