Tai nutarė pirmadienį posėdžiavusi Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija.

Norbertas Černiauskas gimė 1984 m. balandžio 9 d. Utenoje. Baigė Anykščių Antano Vienuolio gimnaziją. Studijavo Vilniaus universitete. Dirbo istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoju Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje (2007-2009), Utenos apskrities šaulių 9-osios rinktinės vado pavaduotoju (2009-2012), moksliniu ekspertu Utenos kraštotyros muziejuje (2012-2013). Nuo 2013 m. iki šiol yra Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros lektorius.

N. Černiauskas Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijai pateikė projektą „Gerovės valstybės vizija ir jos kūrėjai Lietuvos Respublikoje 1918-1940 metais“. Projekto tikslas - ištirti Lietuvos Respublikos (1918-1940) socialinės politikos teoretikų ir praktikų indelį, kuriant gerovės valstybės užuomazgas bei sudaryti kolektyvinę socialinės politikos kūrėjų biografiją.

Eltos žiniomis, į Valstybės Nepriklausomybės stipendiją pretendavo 5 kandidatai: dr. Norbertas Černiauskas, dr. Mindaugas Balkus, dr. Jolita Jonynienė, dr. Raimonda Nabažaitė ir dr. Mindaugas Klovas.

Pretendentus stipendijai gauti pasiūlė Lietuvos mokslo ir studijų institucijos: Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos istorijos institutas.

Valstybės Nepriklausomybės stipendija skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jauniesiems mokslininkams už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus, su jais susijusią visuomeninę veiklą ir mokslo populiarinimo darbus bei konkursui stipendijai gauti pateiktą įgyvendinti mokslinio tyrimo projektą.

Stipendija įteikiama kiekvienų metų kovo 11 d. - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, jos dydis yra 12 000 eurų.