Pasaulinio garso įžymybė, koncertavusi net per dvi JAV Prezidento inauguracijas, pradėjo muziko karjerą barškindamas ,,staliniais‘‘ vaikiškais vargonais ir erzindamas nuolat niūniuojamomis giesmių melodijomis savo keturias seseris. Pokalbyje jis papasakos, kaip gospel muzika tapo jo gyvenimo būdu ir ko tikėtis klausytojams, lapkričio 11 dieną atvyksiantiems į koncertą Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje.

Esate pristatomas kaip Gospel muzikos ambasadorius, koncertavęs ir vedęs mokymus nuo Danijos Karalystės iki Puerto Riko ir nuo Jordanijos iki Burkina Faso Vakarų Afrikoje. Taip pat koncertavote dviejose JAV Prezidento inauguracijos ceremonijose. Visada įdomu sugrįžti į pačią pradžią ir sužinoti, nuo ko prasidėjo Jūsų įspūdinga karjera, kada ir kaip susipažinote su Gospel muzika?

Susipažinau su gospel muzika būdamas aštuonerių metų amžiaus. Kartu su savo artimaisiais lankiau baptistų bažnyčią Vašingtone, kur vėliau ėjau ir į sekmadieninę mokyklėlę. Tuo metu bažnyčios choras atlikdavo tik bažnytinius himnus, spiričiuelius ir kai kuriuos grigališkojo choralo kūrinius. Vėliau į bažnyčią atsikėlė naujas, šiuolaikiškas pastorius, kuris padrąsino įtraukti daugiau jaunimo į bažnyčios šlovinimo tarnystę ir įkūrė gospel chorą. Tai buvo naujas ir gaivus skambesys bažnyčioje, o aš kaip vaikas jį iškart pamilau. Tokia buvo pirma pažintis su gospel muzika.

Turiu keturias seseris, dvi vyresnes ir dvi jaunesnes, taigi esu vienintelis vyras ir vidurinis vaikas šeimoje. Kai buvau maždaug devynerių, mano vyriausioji sesuo savo kambaryje turėjo mažus „stalinius“ vargonus. Mane tie vargonai labai domino, tad aš dažnai slapčia įslinkdavau į sesės kambarį ir bandydavau pagroti, nors nieko nežinojau apie šį instrumentą.

Kiekvieną sekmadienį eidavau į bažnyčią, girdėdavau gospel giesmes ir bandydavau balsu jas pakartoti, kad prisiminčiau melodijas. Grižęs namo vėl įslinkdavau į sesers kambarį ir išgirstas giesmes bandydavau vargonais pagroti. Seserys pykdavo ant manęs, kad nustočiau triukšmauti, bet aš jas ignoruodavau ir toliau bandžiau garsiai jas giedoti. Vėliau išmokau pagroti giesmes vargonais ir mano pastangos davė vaisių. Maždaug po metų savarankiško mokymosi, bažnyčioje manęs paprašė akomponuoti jaunimo chorui. Ten pirmą kartą supratau, kad galiu ir dainuoti ir vėliau chore giedojau daug solo partijų. Būdamas maždaug 10 metų ir jau akompanuodamas jaunimo chorui, sukūriau pirmąją savo gospel giesmę „Atiduok savo gyvenimą Kristui“.

Foto: Organizatorių nuotr.

Gospel muzika yra krikščioniška savo kilme, bet ji yra patraukli įvairių pažiūrų ir muzikinių skonių žmonėms. Kokia ta gospel muzikos populiarumo paslaptis ir sėkmės formulė?

Nemanau, kad yra kažkokia gospel muzikos paslaptis, kuri patraukia tikinčiuosius ir netikinčiuosius žmones, bet labiau Sielos patepimas ir vilnijanti Dvasios jėga, kurios kupina ši muzika. Gospel muzika yra suprantama ir prieinama visiems, tai yra išganytojo Jėzaus Kristaus siunčiama Geroji Naujiena. Yra graži mintis, pagal ją sukurta ir giesmė, kad „Ne paslaptis, ką Dievas gali nuveikti – tai, ką Jis padarė kitiems, Jis padarys ir tau“. Aš tikiu, kad gospel muzika gali paliesti ne tik mano širdį, bet ir mano brolių, ir seserų, ir visų žmonių širdis. Dievas juk nėra žmonėms šališkas, tad Gospel muzika yra Dievo meilės muzika visiems. Aš netgi manau, kad gospel muzikos ritmas patraukia įvairių žanrų mėgėjus. Tačiau dar svarbiau, kad šios muzikos skleidžiama žinia turi galią keisti žmonių gyvenimus. Kuo daugiau kartoji Maldos žodžius, tuo labiau jie keičia tavo širdį ir atveria ją priimti Gerąją Naujieną. Aš tikiu, kad neįmanoma atlikti Gospel ir nebūti paliestam šios muzikos jėgos. Ateikite ir patirkite tai patys.

Ką Jums asmeniškai reiškia gospelo muzika?

Man asmeniškai gospel muzika yra gyvenimo būdas, nes ši muzika patraukė mane arčiau Dievo. Kažkada tyliai meldžiausi automobilyje, norėjau maldoje klausytis Dievo balso ir pajutau Jo artumą. Toje maldoje Dievas man kalbėjo į širdį, kad turėčiau keliauti po pasaulį dainuodamas visų rasių, tikėjimų ir socialinės padėties žmonėms. Po maldos buvau labai nustebęs ir sumišęs, nes iki tol nė karto nebuvau išvykęs iš savo šalies! Praėjus trims mėnesiams, gavau kvietimą iš Kopenhagos vesti Gospel muzikos mokymus. Supratau, kad tai ir yra maldoje gautos žinios pradžia. Nuo apsilankymo Danijoje, aš keliauju po pasaulį tarnaudamas žmonėms, nes Gospel muzika man - Dievo duotas įrankis, kad pasiekčiau žmones visame pasaulyje ir skleisčiau Gerąją Naujieną ir Dievo meilę.

Gyvenate Jungtinėse Amerikos Valstijose, tačiau šešerius metus iš eilės Švedijoje vedėte gospel muzikos mokymus. Ar gospel muzika Švedijoje turi savo specifinį charakterį?

Taip, kiekvienas pasaulio regionas turi savo unikalias ir savitas charakteristikas, įskaitant ir gospel muziką. Tačiau, nors muzikos atlikimo technika ir skambėjimas kiekvienoje šalyje yra skirtingas, jos skleidžiama žinia visada yra ta pati. Visų atlikėjų bendras tikslas yra muzikos turinio sklaida.

Dirbote su daugybe chorų visoje Europoje ir Afrikoje. Ar teko dirbti su žmonėmis iš skurdžių kaimo vietovių Afrikoje ir kokią patirtį iš ten išsivežėte?

Taip, man teko keliauti į Vakarų Afriką, Burkina Fasą ir dirbti su vietinių mokyklų mokiniais bei kitais žmonėmis iš kaimo vietovių. Nors dauguma nėra pasiturintys, jie turtingi savo meile ir džiaugsmu, kuriuos išreiškia muzikoje. Man tai buvo nuolankumo patirtis ir laukiu, kada galėsiu ten sugrįžti vėl. Daugelis žmonių iš kaimo vietovių Afrikoje labai palankiai priėmė gospel muziką, jiems patiko muzikos energija ir dvasią keliantys giesmių žodžiai.

Foto: Organizatorių nuotr.

Galbūt dalis žmonių, kurie skaito šį pokalbį, bus įkvėpti ir norės prisijungti prie gospel choro. Klausiu Jūsų kaip muzikos mokytojo – ko reikia norint atlikti gospel muziką?

Gospel muziką gali atlikti kiekvienas norintis ir visi yra laukiami! Tereikia noro dainuoti ir pasiryžimo mokytis. Tvirtai tikiu, kad troškimas mokytis yra svarbesnis už gabumus. Tikintys ir netikintys žmonės visada laukiami atlikti šio žanro muziką.

Ką ruošiate ir pažadate Lietuvos auditorijai, kuri ateis į Jūsų koncertą šv. Kotrynos bažnyčioje?

Esu įsitikinęs, kad kiekvienas, kuris ateis į koncertą Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje, bus paliestas nuostabios Gospel muzikos. Esu tikras, kad Dievas palaimins kiekvieną renginio dalyvį, tai bus šventinis koncertas, pilnas meilės, džiaugsmo ir laimės. Kviečiu visus ateiti ir patirti tą gerumo dvasią. Ir labai džiaugiuosi galimybe aplankyti Lietuvą ir susitikti nuostabius žmones, kurie organizuoja ir dalyvauja Vilniaus Gospel muzikos šventėje.

Festivalis Vilniaus Gospel 2017 vyks lapkričio 9-12 dienomis. Bilietus platina Bilietai.lt.