1. Šekspyro naudotuose šaltiniuose vienintelis veikėjas, turėjęs vardą buvo Dezdemona, kurios vardo reikšmė yra „nelaimę nešanti". Manoma, kad rašydamas „Otelą", autorius rėmėsi kapitono Moro istorija.

2. Tragedijos siužetas pasiskolintas iš Giambattista Giraldi Cinzio novelės "Venecijos mauras" ("Il moro di Venezia"). Realus literatūrinės tragedijos prototipas – italas Mauricijus Otelas. Jis 1505 - 1508 metais vadovavo Venecijos kariuomenei Kipre ir ten paslaptingomis aplinkybėmis neteko žmonos.

3. Vardo Otelas reikšmė - „turtas". Manoma, kad kai Šekspyras davė savo kūriniui pavadinimą, toks vardas apskritai neegzistavo. Istorikai mano, kad autorių galėjo įkvėpti senovinis vokiškas vardas Otto arba viduramžių Romą valdęs imperatorius Otho.

4. Mišrių rasių santuokos tema, kuri figūruoja pjesėje, vėliau nebuvo liesta iki pat 1967 m. Tai, kad tokią temą Šekspyras gvildeno prieš daugiau nei 350 m. parašytame veikale, tik įrodo, kokia radikali ir savo laiką peržengusi yra ši pjesė.

5. Žodis „nuoširdumas" pjesėje yra minimas net 52 kartus.

6. Pirmasis „Otelo" pastatymas įvyko 1604 m. Anglijos monarchų rūmuose „Whitehall Palace". Žinomos vos kelios V. Šekspyro kūrinių premjeros, tačiau pirmasis „Otelo" pastatymas yra užfiksuotas. Tai įvyko 1604 m. lapkričio 1 d. Dokumentuose nurodyta, kad pjesė „The Moor Of Venice" yra parašyta autoriaus, pasivadinusio „Shaxberd" vardu.

7. Vadinamuoju Restauracijos periodu, „Otelas" nebuvo perrašytas ar kitaip adaptuotas pagal tų laikų visuomenės normas, kaip atsitiko su daugeliu kitų V. Šekspyro kūrinių. „Šios tragedijos problema yra ta, kad ji yra pernelyg tragiška...", - taip apie „Otelą" sakė airių dramaturgas ir poetas Nahum Tate.

8. Pirmasis filmas „Otello" buvo sukurtas 1909 m. Venecijoje. Filmą režisavo Ugo Falena, vėliau į didžiuosius ekranus perkėlęs „William Tell" (1911 m.), „Romeo and Juliet" (1912 m.) ir daugelį kitų žinomų pjesių. Šiuo metu yra daugiau nei 20 tragedijos „Otelas" kino ekranizacijų.

9. Anželikos Cholinos šokio teatro spektaklio „Otelas" premjera įvyko 2006 m., tačiau iki 2016 m. jis buvo parodytas vos 10 kartų. Spektaklis yra apdovanotas aukščiausiu teatro apdovanojimu -„Auksiniu scenos kryžiumi", o 2013 m. pastatytas Maskvos J. Vachtangovo teatre pelnė premiją „Teatralo žvaigždė".

10. A. Cholinos šokių teatro spektaklis „Otelas" bus pirmą kartą parodytas išskirtinėje erdvėje – jau šiandien (rugpjūčio 2 d.) jį bus galima pamatyti istorinės Trakų pilies kieme.