Prieš 25 metus kartu su instituto įkūrimu Lietuvoje buvo pradėta ir nauja, moderni bei lig šiol tarp socialinių mokslų populiariausia politikos mokslų disciplina. Su jos įkūrimu baigėsi partinių sovietinių mokymų tradicija ir sukurta visiškai nauja, paremta akademine laisve ir atsakomybe mokslų ir studijų sritis.

Per visą šį laikotarpį VU TSPMI lyderiauja ugdant kritiškai mąstantį, laisvą, plataus akiračio, smalsų, vertybiškai orientuotą, visuomeniškai aktyvų jaunimą ir buria mokslininkus, tiriančius Lietuvos bei pasaulio politinius reiškinius.

Per visą šį laiką institutas augo ir keitėsi kartu su atgimusia Lietuva: sėkmingai įveikęs kūrimosi iššūkius, formavo savo tapatybę, tapo matomas visuomenėje, iš ribotų patalpų Baltupiuose persikėlė į Vokiečių gatvę, nuolat tobulino mokslo ir studijų kokybę.

„1993 m. jau paskelbėme priėmimą į pirmąją politikos mokslų programą. Liepos pradžioje prasidėjus priėmimui sėdėjome su mano pavaduotoju, dabar VU TSPMI profesoriumi Gediminu Vitkumi ir laukėme: ateis žmonės ar neateis? Per pirmąsias porą dienų – septyni prašymai į dvidešimt vietų. Nelinksma. Ir staiga – antplūdis. Konkursas – beveik vienuolika žmonių į vieną vietą! Tai buvo sėkmė. Tada bene pirmą kartą patikėjome, kad darome išties kažką reikalinga“, – prisimena jo kūrėjas, pirmasis direktorius, Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas prof. Egidijus Kūris.

Nuo pat pradžių keldamas sau aukštus reikalavimus, VU TSPMI išlieka kokybiškų studijų ir ekspertinio centro ženklu. Institutas yra vienas iš aktyviausių akademinio ir visuomeninio gyvenimo šalyje dalyvių, išleidęs kelis tūkstančius alumnų, iniciatyviai dalyvaujančių šalies ir pasaulio reikaluose.

Instituto bendruomenę sudaro apie 60 tyrėjų, 600 bestudijuojančių ir daugiau nei 3000 studijas baigusių alumnų, kurie yra plačiai pasklidę Lietuvoje ir pasaulyje bei prisideda prie pokyčių viešajame, privačiame sektoriuose ir tarptautinėse organizacijose. Be VU TSPMI alumnų šiandien sunkiai įsivaizduojama Lietuvos diplomatija, valstybės valdymas, akademinis bei viešasis gyvenimas.

Su gimtadieniu VU TSPMI sveikino ir apie instituto vaidmenį visuomenėje kalba ilgamečiai jo partneriai, politikai, žymūs visuomenės veikėjai – alumnai.