Regina Tumalevičiūtė gimė 1922 sausio 7 d. Kaune. 1942 m. baigė Trakų mokytojų seminariją. 1942–1944 m. lankė dramos studiją prie Kauno dramos teatro. Dainuoti mokėsi pas Vladislavą Grigaitienę, jai emigravus 1944–1949 m. Kauno konservatorijoje studijavo vokalą Ninos Karnavičienės dainavimo klasėje. Į operos sceną R. Tumalevičiūtę atvedė dirigentas Mykolas Bukša – jo kvietimu 1944 metais solistė atliko Ramunės vaidmenį Jurgio Karnavičiaus operoje „Gražina“. Vis dėlto didžiuoju R. Tumalevičiūtės debiutu tapo Džuljetos vaidmens atlikimas 1948 m. greta Kipro Petrausko (Romeo) Charles’io Gounod operoje „Romeo ir Džuljeta“.

1945–1977 metais Regina Tumalevičiūtė buvo Lietuvos akademinio operos ir baleto teatro operos solistė, 1965–1992 metais dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Regina Tumalevičiūtė (1972)
Foto: LNOBT nuotr.

Teatro scenoje atliko bene visus pagrindinius operų soprano vaidmenis – iš viso apie 30. Dainavo Mikaelą (G. Bizet „Karmen“), Džuljetą (Ch. Gounod „Romeo ir Džuljeta“), Džildą (G. Verdi „Rigoletas“), Marfą (N. Rimskio–Korsakovo „Caro sužadėtinė“), Margaritą (Ch. Gounod „Faustas“), Manon (J. Massenet „Manon“), Despiną (W. A. Mozarto „Visos jos tokios“), Cerliną (W. A. Mozarto „Don Žuanas“), Miuzetą (G. Puccini „Bohema“), Gudruolę (C. Orfas „Gudruolė“) ir kt.

Regina Tumalevičiūtė - Džuljeta
Foto: LNOBT nuotr.

Regina Tumalevičiūtė daug koncertavo, rengė kamerinės muzikos rečitalius, atliko platų repertuarą – Johanno Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadeus Mozarto, Franzo Schuberto, Piotro Čaikovskio, Sergejaus Rachmaninovo, Roberto Shumanno, Richardo Strausso, Ottorino Respighi, Dmitrijaus Šostakovičiaus ir kitų autorių kūrinius. Atliko nemažai lietuvių autorių kūrinių: visus Juozo Pakalnio ir Juozo Indros vokalinius kūrinius, Stasio Šimkaus, Juozo Tallat-Kelpšos, Juozo Gruodžio, Aleksandro Kačanausko, Vytauto Klovos, Leono Povilaičio dainas.

Regina Tumalevičiūtė - Mikaela
Foto: LNOBT nuotr.

Anuometinėje Valstybinėje koservatorijoje Regina Tumalevičiūtė dėstė dainininkams, choro dirigentams, aktoriams, tarp buvusių studentų – aktoriai Kristina Kazlauskaitė, Violeta Podolskaitė, Vladas Bagdonas, Kostas Smoriginas.

Atsisveikinimas su Regina Tumalevičiūte – lapkričio 3 d., ketvirtadienį, nuo 10 iki 14 val. šv. Petro ir Povilo bažnyčios II šarvojimo salėje. Laidotuvės – lapkričio 3 d., ketvirtadienį, 14 val. Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.