Egidijaus Aleksandravičiaus ir Jūratės Baranovos moderuojamus pranešimus skaitys ir diskutuos Leonidas Donskis, Vytautas Adomaitis, Maksimas Milta, Dalia Satkauskytė, Rita Tūtlytė, Donata Mitaitė, Darius Kuolys. Penktadienį taip pat bus atidaryta Aleksandros Jacovskytės fotografijų paroda „Vilniaus veidai“, o poetas Tomas Venclova, dirigentas Donatas Katkus ir dailininkas Mikalojus Vilutis pasakos apie sovietmečio Vilniaus bohemą. Vakare savo kūrybą skaitys T. Venclova.

„Santaros-Šviesos“ konferencijose keliami ir svarstomi Lietuvai aktualūs kultūros, mokslo, politikos, visuomeninio gyvenimo klausimai. Šeštadienio sesijos skiriamos mūsų šnekų ir tikrovės santykiams, šiuolaikinio Lietuvos teatro pozicijoms. Gintauto Mažeikio moderuojami pranešimus skaitys Reinas Raudas, Julija Tuleikytė, Jonas Dagys, Simas Čelutka, o L. Donskis kalbins režisierių Gintarą Varną ir teatro kritikus.

Vakare Alantos dvare bus atidaryta Rembrandto faksimilinių piešinių paroda, o aktorius Benas Šarka parodys monospektaklį „Kiaurai“. Sekmadienį „Santaros-Šviesos“ suvažiavimas aptars esamą Lietuvos žiniasklaidos būklę. Romo Sakadolskio atminimui skirtoje ir D. Kuolio moderuojamoje sesijoje apie atsakomybę ir tiesą kalbės Algis Mickūnas, apie žiniasklaidos etiką – Audronė Nugaraitė. Arūnas Sverdiolas perskaitys pranešimą „Cloaca Maxima“. Diskusijoje dalyvaus žurnalistai Rytas Staselis, Mykolas Drunga, Ovidijus Lukošius.

1954 metais JAV lietuvių studentų sukurta organizacija „Santara“ kartu su akademinio jaunimo sąjūdžiu „Šviesa“ nuo 1957-ųjų pradėjo rengti liberalaus jaunimo suvažiavimus išeivijoje, o nuo 1993 metų „Santaros-Šviesos“ suvažiavimai kas vasarą vyksta ir Lietuvoje. „Santara-Šviesa“, būdama neformali organizacija, šiandien telkia įvairaus amžiaus Lietuvos ir pasaulio kultūrininkus, intelektualus, akademinį jaunimą.