Metai buvo dosnūs apdovanojimais. Ypatingai dėkojame Agnei Šataitei. Ji šiemet tapo geriausia metų aktore ir parvežė į mūsų teatrą Auksinį scenos kryžių už puikius vaidmenis spek­takliuose „Dėdės ir dėdienės“ ir „Savižudis“. Net du apdovano­jimus festivaliuose pelnė Daumantas Ciunis už Podsekalnikovo vaidmenį komedijoje „Savižudis“.

Gabrielė Tuminaitė tapo geri­ausia režisiere festivalyje „Tegyvuoja komedija“. Šiemet Vilniaus mažasis teatras gastroliavo Gruzijoje, Rusijoje, aplankė daugy­bę Lietuvos miestų.Rudenį Vilniaus mažajam teatrui ėmė vadovauti Daiva Baltūsytė-Len, kurią LR Kultūros ministras paskyrė penkerių metų kadencijai.

2016 m. repertuare pasaulio literatūros šedevrai

2016 m. Vilniaus mažojo teatro siekiamybė repertuarą papildyti klasikiniais pasaulio literatūros šedevrais, tad mūsų žiūrovai bus pakviesti į TRIS premjeras:balandžio mėnesį naują kūrybinį darbą pristatys jaunosios kar­tos režisierius Artūras Areima, kuris pasirinko klasikinę Frydricho Šilerio pjesę „Marija Stiuart“. Rudenį planuojame pristatyti Gabrielės Tuminaitės režisuotą spektaklį, pagal ką tik specialiai Vilniaus mažajam teatrui išverstą į lietuvių kalbą Alfred de Musset kūrinį „Fantazijus“. Spektaklį pagal ypač re­tai Lietuvos teatre statomą Džordžo Gordono Bairono mis­teriją ketina pristatyti mūsų teatro aktorius Tomas Rinkūnas kartu su jaunosios kartos kolegomis.

„Artėja svarbūs metai mūsų valstybei. 2018-ieji – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai. Norėsis juos įprasminti spektakliu, susijusiu su Lietuvos tarpukario istorija. Jau dabar mūsų teatre vyksta tarpinstituciniai projektai, kuriuose daly­vauja teatras ir Vilniaus universiteto Istorijos katedros profeso­riai. Didelio pasisekimo sulaukė jų bendri debatai apie istorinę asmenybę Kazį Pakštą, jo idėjas, kurios atspindėtos ir spektak­lyje „Madagaskaras“. Šiuos debatus tiesiogiai transliavo DEL­FI televizija. Juos matė 10 kartų daugiau žmonių nei talpina mūsų salė. Bendradarbiavimą su Vilniaus Universitetu tęsime, nes tikime, kad jis turėtų būti vainikuotas reikšminga istorinio pastatymo premjera 2018 m“, - sako Vilniaus mažojo teatro atstovė spaudai Rūta Jakimauskienė.

Teatro garsinimo projektai – žinia apie „Madagaskarą“ pasiekė Lotynų Ameriką

Šiemet Vilniaus mažajame teatre buvo parodytas jubiliejinis 300-asis „Madagaskaras“. Tai – vienas lankomiausių VMT spek­taklių, kurio premjera įvyko dar rekonstruojamo Vilniaus mažo­jo teatro fojė 2004 m. Per vienuolika metų į “Madagaskarą” teatras pardavė daugiau kaip 50 tūkstančių bilietų ir uždirbo daugiau kaip du milijonus litų (640 tūkst. eurų). Spektaklis buvo parodytas ne tik įvairiuose Lietuvos miestuose, bet ir Latvijoje, Austrijoje, Belgijoje, Suomijoje, Serbijoje, Rusijoje, Lenkijoje. Jo žavesys neblėsta, lankomumas nemažėja, į šį spektaklį važiuoja moksleivių, pedagogų grupės iš visos Lietuvos. „Ką tik lankė­si prodiuseriai iš Izraelio, Rusijos, kurie pamatę „Madagaskarą“ liko sužavėti ir jau kitais metais turėtume sulaukti kvietimo gastrolėms. Tai – tik vienas pavyzdžių, jog geras produktas gali būti sėkmingas visomis prasmėmis“, sako teatro vadovė Daiva Baltūsytė-Len.

Neseniai įgyvendinome projektą, kuris nuskraidino žinią apie mūsų teatrą net į Lotynų Ameriką – kartu su Lietuvos geografų draugija ir Žurnalistų sąjunga surengėme spaudos konferenciją ir parodą apie istorinę asmenybę Kazį Pakštą. Ši iniciatyva suvienijo daug visuomenės grupių: teatro bendruomenę, keliau­tojus, geografus, moksininkus, verslininkus, politikus, žiniasklaidą, plačiają visuomenę.

Rudenį išbandėme naują ekskursijų modelį – atvėrėme te­atro duris gidams, kurie įkorporuoja mūsų teatrą į savo ekskursijų programą, garsina mūsų teatrą. Suteikiame galimybę daugiau sužinoti apie šį legendinį pastatą, jo istoriją, čia dir­busius legendinius žmones. Norisi, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, jog būtent šiame pastate – Gedimino pr. 22 – M.K. Čiurlionis 1909 m. nutapė didžiausią savo darbą – scenos uždangą, jog čia veikė reikšminga kultūros draugija „Rūta“, kuri XX a. pradžioje įvairiais projektais (šokių vakarais, spektakliais, koncertais, knygynu su 388 lietuviškomis knygomis) vienijo Vil­niuje gyvenusią lietuvių bendruomenę.

Norisi, kad ir šiandien ši vieta būtų Nr. 1, kai žmonės renkasi, kur prasmingai praleisti laisvalaikį. Vilniaus mažasis teatras jau seniai yra tapęs NAMŲ sinonimu tiek čia dirbantiems, tiek čia besilankantiems. Čia kiekvienas gali pasirinkti spektaklį pagal skonį, nuotaiką, poreikį, interesą, progą.