Po bažnyčių skliautais koncertuos kamerinės muzikos ansamblis "Musica humana", valstybinis choras "Vilnius", Palangos orkestras, dainininkai Asta Krikščiūnaitė, Laima Jonutytė, Rita Novikaitė, Audrius Rubežius, Ignas Misiūra ir kiti.

Vargonų muzikos koncertuose, pavadintuose "Vargonų sakmės", koncertuos Dalia Jatautaitė, atlikėjas iš Lenkijos Jozefas Kotowiczius, Rygos Domo katedros vargonininkė Larisa Bulava.

Palangos gintaro muziejuje vyks "Tiškevičių muzikos vakarai". Juose vokalinės bei instrumentinės kūrybos šedevrus atliks JAV gyvenanti solistė Jūratė Švedaitė-Waller, smuikininkas iš Estijos Urmas Vulpas, estų gitaristas Heiki Matlikas. Taip pat muzikuos Petro Vyšniausko šeima, dainuos profesorė Irena Milkevičiūtė ir jos klasės studentės.

"Tiškevičių muzikos vakarus" praturtins Šatrijos Raganos jubiliejui skirtas renginys, kuriame dalyvaus Šatrijos Raganos draugijos nariai - literatūrologai Viktorija Daujotytė, Brigita Speičytė, Mindaugas Kvietkauskas, dainininkė Regina Maciūtė, kiti.