Kultūros ministras Š. Birutis AGATA tarybos nariams pabrėžė, kad ministerija siekia skatinti nacionalinio turinio sklaidą ir puoselėja bei palaiko Lietuvos atlikėjų kūrybines idėjas.

Asociacijos AGATA tarybos pirmininkas Rimantas Bagdzevičius kalbėjo, kad daugiau nei 5000 narių vienijanti AGATA vienodai rūpinasi visų savo narių interesais, o veiklą vykdo vadovaudamasi LR įstatymais ir griežtomis taisyklėmis, kurias nustatė jos nariai.

2014 metais AGATA surinktas atlyginimas už įrašų panaudojimą viešojoje erdvėje yra daugiau nei 2 mln. Eur. 2014 metais AGATA surinktas kompensacinis atlyginimas – 3,8 mln. Eur, iš kurių 950 tūkst. Eur AGATA perveda LR Kultūros ministerijos programoms.

AGATA vykdo ir kultūrinę-švietimo veiklą. Pagrindiniai projektai : “AGATA langai”, knygų mugės “Muzikos salė”, “PIN dienos” kultūros maratonas ir kt. AGATA sukūrė visoje Europoje unikalią muzikos platformą “Pakartot.lt”.

AGATA yra ne pelno organizacija, vienijanti daugiau nei 5000 atlikėjų (muzikantų, aktorių) bei muzikos leidėjus ir besirūpinanti jų teisių įgyvendinimu Lietuvoje jau 16 metų.