Drama „Atžalynas“ atspindi etines ir moralines dramaturgo vertybes, sugebėjimą kurti paprastą veiksmo intrigą.

„Šiandien Lietuvoje kaltinama ideologiškai, kryptingai, sąmoningai. „Atžalyne“ apkaltinamas žmogus be jokio pagrindo, daugiau iš žmogiškų paskatų, dėl to, kad jis žemesnės klasės, ne toks turtingas... Ant jo pilamas visas „brudas“, iš anksto nusistačius, kad iš batsiuvio sūnaus negali išeiti doras žmogus“, - sakė J. Vaitkus.

Ypač populiari XX a. viduryje ir antroje pusėje, ši penkių veiksmų pjesė anuometiniame Vilniaus miesto teatre (dabar – Lietuvos nacionalinis dramos teatras) pirmą kartą buvo suvaidinta 1940 m. spalio 17 d. (1938 m. Valstybės teatre režisuotą Boriso Dauguviečio spektaklį į Vilniaus sceną perkėlė režisierius Kazys Jarašiūnas; spektaklio dailininkas – Stepas Žukas). Ypatingo dėmesio susilaukė Juozo Miltinio Panevėžio teatre režisuotas „Atžalynas“ (1941) – čia, kaip ir kituose pirmuosiuose pastatymuose, J. Miltinis siekė vaidybos paprastumo, vengė jausmų nenuoširdumo.

Premjeros svečiai - DELFI galerijoje:

Vaidinti spektaklyje J. Vaitkus pakvietė ne tik patyrusius aktorius, bet ir jo paties vadovaujamo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vaidybos kurso studentus. Spektaklyje vaidina Diana Anevičiūtė, Vytautas Anužis, Saulius Balandis, Aidas Barkauskas, Edgar Bechter, Eimutis Braziulis, Remigijus Bučius, Povilas Budrys, Neringa Bulotaitė, Adrija Čepaitė, Marius Čižauskas, Jolanta Dapkūnaitė, Ieva Delininkaitytė, Dainius Jankauskas, Mindaugas Jusčius, Dovilė Karaliūtė, Petras Kuneika, Viktorija Kuodytė, Eglė Lekstutytė, Gabrielė Malinauskaitė, Karolis Matuliauskas, Dalia Michelevičiūtė, Indrė Pivoraitė, Rasa Rapalytė, Eglė Raustė, Ramutis Rimeikis, Džiugas Siaurusaitis, Arūnas Sakalauskas, Gediminas Sederevičius, Ramunė Skardžiūnaitė, Arūnas Smailys, Artūr Svorobovič, Adelė Teresiūtė, Žilvinas Tratas, Martynas Vaidotas, Eglė Valadkevičiūtė, Justas Vanagas, Arūnas Vozbutas, Justė Zinkevičiūtė.