2013 m. Vyriausybės kultūros ir meno premijas pelnė kino režisieriai Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius (viena premija), aktorius Povilas Budrys, muzikologė dr. Gražina Daunoravičienė, rašytojas Gintaras Grajauskas, režisierius Gytis Bernardas Padegimas, chorvedys Romualdas Gražinis, šokėja ir choreografė Loreta Juodkaitė, aktorė Valentina Leonavičiūtė, vitražo dailininkas Kazys Morkūnas, fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, kraštovaizdžio architektas habil. dr. Vladas Stauskas ir dailininkė Birutė Stulgaitė.

Vyriausybės kultūros ir meno premijomis siekiama skatinti Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros ir meno kūrėjų bei kultūrai ir menui nusipelniusių asmenų veiklą.

Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 Vyriausybės kultūros ir meno premijų. Premijos dydis yra 44 tūkst. 200 litų. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui.

Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatams įteikiamos Kovo 11-osios proga.