Vyriausybės kultūros ir meno premijas gauti siūlomi kino režisieriai Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius (viena premija), aktorius Povilas Budrys, muzikologė dr. Gražina Daunoravičienė, rašytojas Gintaras Grajauskas, režisierius Gytis Bernardas Padegimas, chorvedys Romualdas Gražinis, šokėja ir choreografė Loreta Juodkaitė, aktorė Valentina Leonavičiūtė, vitražo dailininkas Kazys Morkūnas, fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, kraštovaizdžio architektas habil. dr. Vladas Stauskas ir dailininkė Birutė Stulgaitė.

Vyriausybės kultūros ir meno premijomis siekiama skatinti Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros ir meno kūrėjų bei kultūrai ir menui nusipelniusių asmenų veiklą.

Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 Vyriausybės kultūros ir meno premijų. Premijos dydis yra 44 tūkst. 200 Lt. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui.

2012 m. Vyriausybės kultūros ir meno premijos buvo įteiktos fotožurnalistui, kraštotyrininkui Bernardui Aleknavičiui, žurnalistei Nijolei Angelei Baužytei, keramikos dailininkui Rytui Jakimavičiui, vertėjui Laimantui Jonušiui, poetui Robertui Keturakiui, aktoriui ir režisieriui Albinui Kėleriui, dailininkui Galiui Kličiui, grafikei Elvyrai Katalinai Kriaučiūnaitei, kino režisieriui Gyčiui Lukšui, kultūros tyrėjui Vytautui Rubavičiui, teatro ir kino aktoriui Antanui Šurnai ir Kauno styginių kvarteto nariams.

Vyriausybės kultūros ir meno premijas įprasta teikti Kovo 11-osios proga.