Verkių rūmų ansamblis – populiari vilniečių poilsio vieta. Čia sutvarkytas parkas, atkurtas dujinis apšvietimas, įrengtos aikštelės Neries kraštovaizdžiui apžvelgti. Tačiau Verkių dvaro oficinos ir kiti autentiški pastatai – visuomenei uždaryti. Prieš penkerius metus kultūros paminklo statusą gavusiuose rūmuose veikia Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas. Jis neįsileidžia lankytojų, nes esą čia dirba mokslininkai. Privatiems renginiams galima nuomotis kitame pastate veikiantį restoraną, kelias sales. Gamtos tyrimų centras teigia, jei iš žmonių sulauktų prašymų, tuomet pasistengtų sudaryti sąlygas lankyti kultūros paveldo objektą.

„Toks atviras ekskursijų organizavimas savaime prieštarauja mūsų įstatams, nes mūsų pagrindinė veikla yra fundamentiniai mokslo tiriamieji darbai. Įstatuose nėra numatyta, kad mes prisiimtume ekskursijų organizavimo atsakomybę. Visi eksponatai, kurie buvo anksčiau Verkių rūmuose, jau seniai grąžinti Dailės muziejui, taigi ten nėra ypatingų objektų, kuriais būtų galima grožėtis. Galima sakyti, liko tik pastato sienos“, – dėstė Gamtos tyrimų centro direktoriaus pavaduotojas Stanislavas Mechovičius.

Visuomenei uždarame rūmų pastate yra išlikusios autentiškos XVIII amžiaus durys, freskomis puoštos lubos. Pasak paveldosaugininkų, atvirumas visuomenei skatinamas visame pasaulyje – durys atidaromos net prezidentūrose ir karalių rūmuose. Kultūros paveldo departamento direktorė teigia, kad ansamblio atvėrimas visuomenei – moralės klausimas, kuris priklauso nuo šeimininkų valios ir noro.

„Mano nuomone, šeimininkai turėtų iš esmės peržiūrėti savo poziciją nuo atsiribojimo, užsidarymo ir sudaryti galimybes lankymui. Reikėtų tiesiog visomis pajėgomis daryti įtaką šeimininkams, kad jie suvoktų tą svarbą, kaip reikšminga atverti savo objektą, kuriame tikrai yra ką pasižiūrėti, ir kuris buvo ilgus metus atviras visuomenei“, – kalbėjo Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė.

Pagrindiniams Verkių dvaro sodybos pastatams būdingas klasicizmo stilius. Šį architektūrinį ansamblį XVII amžiuje sukūrė Martynas Knakfusas ir Laurynas Stuoka-Gucevičius, kuris taip pat projektavo Vilniaus rotušę ir arkikatedrą. Verkių dvaro teritorijoje išliko vakarinė ir rytinė oficinos, paviljonas, arklidė, sargo namelis ir kiti pastatai. Daugelyje jų, pavyzdžiui vandens bokšte, įrengti Botanikos instituto sandėliai, kai kurios patalpos pritaikytos moksliniams tyrimams.