Ne veltui būdamas gyvas Vincas Mykolaitis Putinas draudė ekranizuoti ir inscenizuoti taip brangų jam kūrinį. Autorius bijojo, kad ekranizavus ar inscenizavus knygą „Altorių šešėly“ dings romano subtilumas ir liks tik banali meilės istorija.

Spektaklio kūrėjai tikisi radę formą ir priemones, kaip autentiškai pasakojant meilės istoriją, išsaugoti gilų romano pscihologizmą, charakterių subtilumą ir prieštaringumą.

Nors autobiografinis romanas „Altorių šešėly“ parašytas prieš 79 metus, jis pralenkė laikmetį ir yra itin aktualus šiomis dienomis, kuomet vyksta skaudus ir atkaklus gyvenimo prasmės, vertybių, identiteto bei savojo kelio ieškojimas.

Spektaklio kūrėjų tikslas išsaugant V. Mykolaičio Putino kalbos grožį, jėgą ir savitumą įrodyti, kad pamatiniai kūrinio konfliktai ne tik nepaseno, bet šios dienos kontekste jie tapo dar aštresni ir skaudesni.

Ne veltui šis kūrinys įtrauktas į mokyklos programinių kūrinių sąrašą. Romanas pasižymi unikalia sakinio struktūra ir ypatybėmis. Tai nėra autoriaus autobiografija, tačiau žinant jo kelius ir klystkelius nesunkiai galime jį sutapatinti su Liudo Vasario asmenybe, kuri yra viso kūrinio epicentras. Tai nėra kūrinys apie kunigus, nėra kūrinys apie tai kaip Vasaris atsisako kunigystės. Tai romanas apie žmogaus išgyvenimus.

Romanas „Altorių šešėly – savotiška autoanalizė, kurios metu Liudas Vasaris sprendžia jo gyvenime kylančius uždavinius. Spektaklyje bus akcentuojama žmogaus valios, atsakomybės, sprendimų priėmimo, ar negalėjimo jų priimti problematika.Teatro faktūra ir dinamiškas medžiagos pateikimas gali būti patrauklus jaunajam žiūrovui.

Sėkmingai įgyvendinus projektą moksleiviai turės galimybę geriau susipažinti su Vinco Mykolaičio Putino – vieno žymiausių XX a. pradžios poetų ir prozininkų pasaulėžiūra bei perprasti kūrinio genialumą. Glaudžiai bendradarbiaudami su mokytojais sieksime rasti efektyvius būdus bei novatoriškas teatrines formas kaip dar labiau populiarinti kūrinį tarp jaunimo.

Spektaklis skirtas Lietuvos literatūros istorijai ir kultūrai reikšmingoms jubiliejinėms datoms paminėti. Eskizas bus parodytas 2012 m. gegužės 3d. 19h. Vilniaus dailės akademijos „Gotikinėje salėje“ o intensyviai rodyti spektaklį planuojama - 2013 metais, kai bus minimos V. Mykolaičio Putino 120 - tosios gimimo ir romano "Altorių šešėly" 80 - tosios išleidimo metinės. Jubiliejaus išvakarėse dar kartą prisiminsime šio iškilaus rašytojo asmenybę bei jo kūrybą. Spektaklio metu atskleisime kūrinio kalbos turtingumą, nekeičiant kalbos manieros maksimaliai išsaugosime to laikmečio nuotaiką bei pagrindinę siužeto liniją.

Nedidelė aktorių trupė (spektaklyje vaidina 3 aktoriai), kompaktiškos, mobilios, lengvai transportuojamos dekoracijos suteiks galimybę spektaklį rodyti ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir daugelyje Lietuvos rajonų miestų ir miestelių.

„Vystysime kultūros sklaidą regionuose, rinkdamiesi autentiškas erdves, kurios atspindėtų to laikmečio dvasią. Juk Lietuvoje dar išlikę autentiškų Smetonos laikų arhitektūros paminklų, kuriuos galima panaudoti kaip teatrinę erdvę paryškinant spektaklio atsmosferą.
Taip pat puoselėjame viltį, unikalų savo spektaklį parodyti ir užsienio Lietuviams. Pasitelkę naują – sceninę draminę formą ir sukūrę aukšto meninio lygio spektaklį pagal lietuvių rašytojo, dramturgo ir poeto Vinco Mykolaičio Putino autobiografinio romano „Altorių šešėly“ III dalį "Išsivadavimas" skatinsime Lietuvos kultūros atsinaujinimą bei tęstinumą, suteikdami žiūrovams gilų etinį, estetinį bei intelektualinį pasitenkinimą“, - teigia teatro atstovai.

Režisierius – Saulius Vosylius
Inscenizacijos autorius – Raimondas Paškevičius
Scenografijos ir kostiumų dailininkė - Asta Grigaitytė
Kompozitorius – Kostas Radlinskas
Prodiuserė – Redita Dominaitytė
Prodiuserės asistentė – Adelė Overlingaitė

Vaidina: Lina Budzeikaitė, Redita Dominaitytė, Raimondas Paškevičius.