10.00 val.

Rašytojų kampas/LRT studija Ukrainiečių rašytoja Lesia Voronina pristato savo naujausią knygą. Dalyvauja S. Ach, P. Juodišius, K. Kasparavičius

11.00 val.

Konferencijų salė 5.1 „Lietuvių choro muzikos antologijos“ pristatymas – koncertas. Dalyvauja J. Bruveris, V. Augustinas, choras „Jauna muzika“ (LLKC)

Konferencijų salė 5.2 Dalios Sruogaitės knygos „Atminties archeologija“ pristatymas. Dalyvauja autorė, G. Vaškelis, D. Linčiuvienė, I. Veisaitė, V. Juknaitė (LLTI)

Konferencijų salė 5.3 Lino Midverio knygos „Kaip atpažinti vėliavas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Midverienė, R. Midveris, I. Midverytė, A. Raklevičiūtė (Metodika)

Konferencijų salė 5.5 Dainiaus Kinderio knygos „Valgis, meilė, dvasia“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Baurienė (Metodika)

Forumas Knygos „Sutemų keleiviai. Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinė 1944–1958“ pristatymas. Dalyvauja A. Dručkus, G. Dručkus, A. Patackas, A. Streikus, M. Vitkūnas (Aidai)

Rašytojų kampas/LRT studija Lauro Bielinio knygos „Prezidentė“ aptarimas. Diskusija „Viešojo Lietuvos prezidentės įvaizdžio atspindys visuomenėje“. Dalyvauja autorius, G. Mažeikis, R. Valatka (Kitos knygos)

Vaikų scena Ericos Jennings knygos „Mano gyvūnai. My animals“ pristatymas. Dalyvauja autorė, J. Didžiulis (Alma littera)

12.00 val.

Konferencijų salė 5.1 Koncertas visai šeimai (Lietuvos nacionalinė filharmonija)

Konferencijų salė 5.2 Michailo Epšteino knygos „Tėvystė: metafizinis dienoraštis“ pristatymas. Dalyvauja A. Navickas, R. Petronis, G. Petronienė, A. Alekseičikas (Bernardinai.lt)

Konferencijų salė 5.3 Lauros Sintijos Černiauskaitės knygos „Medaus mėnuo“ pristatymas. Dalyvauja autorė, J. Riškutė, J. Sprindytė, V. Juknaitė (LRS leidykla)

Konferencijų salė 5.5 Diskusija „Šiuolaikinių pasakų psichologija“. Dalyvauja I. Bumblauskienė, E. Šeputytė-Vaitulevičienė, R. Jurgaitis, R. Žumbakienė, S. Ridzevičius (Jūsų Flintas)

Forumas Žymūs žmonės skaito. Dalyvauja G. Liaudanskas-Svaras, J. Rimkutė, R. Valiukaitė, T. Balaišis-Sėkla, E. Jakilaitis, I. Šimonytė (Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Rašytojų kampas/LRT studija Laidos GUSTAVO ENCIKLOPEDIJA pagrindinio herojaus Gustavo susitikimas su jaunaisiais TV žiūrovais

Vaikų scena - Knygos „Būk laimingas, turtingas, išmintingas, sveikas ir gerbiamas“ (sud. Aurelijus Noruševičius) pristatymas. Dalyvauja sudarytojas, G. Kadžytė, K. Račkauskaus, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokiniai (Kalendorius)

Stendas 5.C12 Svečiuose - Modernaus meno centras su pirmuoju savo leidiniu „Vieno muziejaus istorija, I d.“ (Apostrofa, Petro ofsetas)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.B04 Sigutė Ach (Nieko rimto)
Stendas 5.D24 Jonas Užurka (Eugrimas)
Stendas 5.D16 Lauras Bielinis (Kitos knygos)
Stendas 5.A02 Nomeda Marčėnaitė (Tyto alba)
Stendas 3.07 Daiva Šeškauskaitė (Kruenta)
Stendas 3.05 Audronė Ilgevičienė (Pars fortunae)

13.00 val.

Konferencijų salė 5.1 Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės Raštų VI tomo, „Laiškai (1944–1958)“ pristatymas. Dalyvauja D. Palukaitienė, D. Linčiuvienė, J. Onaitytė, L. Zorūbaitė, G. Vaškelis (LLTI)

Konferencijų salė 5.2 Radvilės Racėnaitės knygos „Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore“ pristatymas. Dalyvauja autorė, L. Būgienė, G. Kazlauskienė, D. Razauskas (LLTI)

Konferencijų salė 5.3 Vilnius Adomo Honorio Kirkoro laikais ir šiandien: A. H. Kirkoro knygos „Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes“ pristatymas. Dalyvauja L. Klimka (Mintis)

Konferencijų salė 5.5 Audronės Ilgevičienės knygos „Sakmė apie aisčius“ pristatymas. Dalyvauja autorė, L. Rimkevičienė (Pars fortunae)
Forumas Mikalojaus Vorobjovo knygos „M. K. Čiurlionis. Lietuvių tapytojas ir muzikas“ pristatymas. Dalyvauja R. Andriušytė-Žukienė, D. Kučinskas, P. Vildžiūnas, P. Kimbrys (Aidai)

Rašytojų kampas/LRT studija Roberto Danio poezijos rinktinės „Būsiu paukštis“ pristatymas. Dalyvauja S. Ach, B. Mar, S. Bareikis, O. Ditkovskis (Nieko rimto)

Vaikų scena - Stebėkime ir pažinkime Lietuvos paukščius (Baltos lankos)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.C18 Laura Sintija Černiauskaitė (LRS leidykla)
Stendas 5.C12 Alfonsas Andriuškevičius (Apostrofa)
Stendas 5.A05 Alfredas Šaltys (Kalendorius)

14.00 val.

Konferencijų salė 5.1 Knygos „Nelly“ pristatymas. Dalyvauja G. Kadžytė, V. Kochanskytė, N. Paltinienė, A. Paltinas, A. Peškaitis (Žara)

Konferencijų salė 5.2 Ievos Astromskaitės knygos „Dulkėm ir žiedlapiais“ pristatymas. Dalyvauja autorė, K. Noreikienė, A. Novikovas, N. Mikalauskienė (Edukologija)

Konferencijų salė 5.3 Andriaus Navicko knygos „Laiškai plaukiantiems prieš srovę“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A.Šimkus, K. Dvareckas (Bernardinai.lt)

Konferencijų salė 5.5 Algirdo Knystauto knygos „Kelionių menas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, K. Vasiliauskaitė (Metodika)
Forumas Akcijos „Metų knygos rinkimai“ apdovanojimai. Dalyvauja išrinktų knygų autoriai (Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Rašytojų kampas/LRT studija - Birutės Jonuškaitės novelių knygos „Užsagstyk mane“ pristatymas. Sceninė improvizacija pagal novelę „Lokio seilė“. Dalyvauja autorė, J. Riškutė, A. Latėnas,
B. Mar (LRS leidykla)

Vaikų scena - Selemono Paltanavičiaus knygos „Pažinkime Lietuvos gyvūnus“ pristatymas. Dalyvauja autorius, L. Paškevičienė (Alma littera)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.C12 Raimondas Polis (Petro ofsetas)

15.00 val.

Konferencijų salė 5.1 Kompaktinės plokštelės „Ubagų karalystės monai“ pristatymas. Dalyvauja A. Fokas, G. Kadžytė, Z. Kelmickaitė, „Sutaro“ kapelijos muzikantai (Sutaras)

Konferencijų salė 5.2 Balmontas ir Lietuva: tarpkultūriniai ryšiai ir poezijos vertimai. Kristinos Sakalavičiūtės knygos „Konstantinas Balmontas ir Lietuva: Poezijos vertimų studijos“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Kovtun, I. Vidugirytė, M. Bruni-Balmont, P. Lavrinec (LLTI)

Konferencijų salė 5.3 Alfredo Šalčio knygos „Sudainuotų dainų aidais“ pristatymas - koncertas. Dalyvauja autorius, A. Noruševičius, J. Baltušienė, K. Račkauskas, V. Štrimaitienė, A. Daučiūnienė, J. Valentaitė (Kalendorius)

Konferencijų salė 5.5 Genovaitės Bončkutės-Petronienės knygos „Neįvykusi terapija“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Brazauskas, E. Šeputytė-Vaitulevičienė, D. Mušinskas (Vaga)

Forumas - Jurgos Ivanauskaitės premijos „Už laisvą, atvirą ir drasią kūrybinę raišką“ įteikimas (Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centras)

Rašytojų kampas/LRT studija Stasio Samalavičiaus knygos „Vilniaus miestiečiai ir jų kultūra“ pristatymas. Dalyvauja J. Balčiūnas, A. Ragauskas, A. Samalavičius, K. Stoškus (Edukologija)

Stendas 4.24 Reti Lietuvos paukščiai ir gyvūnai. Knygos-fotoalbumo „Mandarininė antelė“ pristatymas (Jurgos projektai)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.C14 Nelly Paltinienė (Žara)
Stendas 5.C18 Birutė Jonuškaitė (LRS leidykla)

16.00 val.

Konferencijų salė 5.2 Zitos Čepaitės knygos „Emigrantės dienoraštis“ pristatymas. Dalyvauja autorė, R. „Makalius“ Širvinskas (Alma littera)
Konferencijų salė 5.5 Erotika mūsų gyvenime. Dalyvauja P. Venslovas, D. Šeškauskaitė, L. Anilionytė (Kruenta)

Forumas Rimvydo Židžiūno knygos „Gyvenimo kūrėjas“ pristatymas.
Dalyvauja autorius (Obuolys)

Vaikų scena - Atsisveikinimas. Nupirk knygelę iš kabančių knygų vaikams ir jaunimui ekspozicijos. Padovanok ją į mugę negalėjusiems atvykti vaikams.

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija:

Stendas 5.A02 Genovaitė Bončkutė-Petronienė (Vaga)

17.00 val.

Mugės uždarymas