Knygos sutiktuvėse sostinės Rašytojų klube dalyvaus pati autorė, literatūros kritikas ir leidėjas Valentinas Sventickas, skambės S. Nėries eilės ir dainos pagal jas.

Naujoje knygoje S. Nėries kūryba siejama su fragmento poetikos principais, atskleidžiami poetės gyvenimo ir kūrybos momentai ir intencijos, išryškintos laiko, daugkartinio tekstų skaitymo ir autorės matymo patirties.

S. Nėries kūrybą tyrinėjanti Vilniaus universiteto profesorė V. Daujotytė yra išleidusi knygas "Salomėjos Nėries ruduo" (1995), "Salomėja Nėris" (1999), šios kūrėjos fenomeną atskleidusi ir kitose savo studijose, mokykliniuose vadovėliuose.

Rašytojų sąjungos leidykla jubiliejiniams metams yra numačiusi atskira knyga išleisti ir brandžiausią S. Nėries poezijos rinkinį "Diemedžiu žydėsiu".

Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune lapkritį pristatys fotodokumentinę knygą "Salomėja Nėris. Archyvai". Muziejus rengia ir naują ekspoziciją S. Nėries memorialiniame muziejuje Palemone.

Svarbiausi S. Nėries šimtmečio minėjimo renginiai vyks lapkričio mėnesį. Lapkričio 5 d. mokslinę konferenciją ir atminimo vakarą Vilniuje rengia Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Lietuvos mokslų akademijos Mokslininkų rūmai. Lapkričio 15 d. į vakarą "Salomėja Nėris: trapieji laiko, likimo ir kūrybos pavidalai" kviečia Rašytojų klubas. Čia numatomas ir intriguojantis vakaras "Poetės skaito Salomėjos Nėries eiles" su garsiomis įvairių kartų poetėmis.

Iškilmingą S. Nėries 100-mečio minėjimą lapkričio 17 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre rengia Lietuvos rašytojų sąjunga ir Kultūros ministerija.

Į oficialią jubiliejinių renginių programą įtraukta ir kitų renginių: mokslinė konferencija, paroda ir literatūrinis vakaras Maironio lietuvių literatūros muziejuje, jubiliejinė paroda Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, S. Nėries kambario atnaujinimas ir renginiai Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, spektaklio "Poetė" pastatymas, kurį režisuos ir atliks Birutė Marcinkevičiūtė. Aktorė Doloresa Kazragytė rengia programą "Poezijos seserys - Salomėja Nėris, Janina Degutytė, Judita Vaičiūnaitė".

S. Nėries atminimo ir poezijos vakarai vyks ir kituose Lietuvos miestuose.