Vilniaus dailės galerijoje atidaryta ir tebeveikia dailininko kūrybos paroda. S.Bakas BNS teigė, kad jį sujaudino gausūs ir turiningi renginiai, skirti holokausto Lietuvoje pradžios 60-mečiui.

"Sulaukiau malonios staigmenos - Žydų muziejus man padovanojo mano pirmojo mokytojo, gete žuvusio žinomo dailininko Benciono Michtono kūrinio faksimilinę kopiją", - sakė dailininkas, viešintis Vilniuje su trimis dukterimis bei Bostono Pukerio galerijos savininku Bernardu H.Peckeriu (Pekeriu).

Pirmoji devynmečio S.Bako piešinių paroda buvo surengta Vilniaus gete. Neturėdamas popieriaus, jis daugiausiai piešė išgelbėtoje Vilniaus žydų bendruomenės kronikos knygoje "Pinkas", kuri buvo grąžinta 1989 metais atkurtam žydų muziejui.

Prieš prasidedant vaikų naikinimo akcijai, S.Baką ir jo motiną išgelbėjo kunigas Juozas Stakauskas, slapstęs juos Benediktinų vienuolyne. Šiuo metu Bostone gyvenantis dalininkas mokėsi dailės studijose ir akademijose Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Izraelyje.

Įvairiose pasaulio šalyse buvo surengtos 65 jo parodos, daugiau kaip pusantro šimto kūrinių saugomos galerijose, neskaitant privačių kolekcijų. Dvyliką apie S.Baką išleistų monografijų praėjusią savaitę papildė ir lietuviškoji, pavadinta "Samuel Bak. Sugrįžimas".

Ją parengė muziejuje žydų dirbanti istorikė Ona Biveinienė, išleido "Baltos lankos".