Centrinį bažnyčios pastatą suprojektavo originalus renesanso menininkas Filippo Brunelleschi 1419 – 1446 m. Popiežius Leonas X paprašė Michelangelo užbaigti pastatą ir pasistengti, kad jis atrodytų didingai. Paskui popiežius atsisakė savo sumanymo, nes paaiškėjo, kad norint nupirkti ir atsigabenti iš Kararos miesto tonas balto marmuro pernelyg brangiai atsieitų.

Taigi bažnyčios fasadas, taip pat ir Medici šeimos koplyčia, liko nebaigti.
Šią savaitę Florencijos meras Matteo Renzi pareiškė, jog vertėtų iki 2015 m. užbaigti Michlangelo įsivaizduotą bažnyčią ir taip išreikšti pagarbą garsiajam dailininkui. Pasiūlymas atkurti ar net atspėti dailininko ir architekto viziją sukėlė aštrių ginčių tarp Italijos kultūros elito narių.

„Būtų puiku užbaigti (dailininko) darbą po 500 metų“, – sakė meras susirinkime savivaldybėje.

Šiam sumanymui pritarė „La Sapienza“ universiteto architektūros profesorius Paolo Portoghesi.

O Vatikano muziejaus direktorius Antonio Paolucci supeikė Florencijos mero idėją: „Per vėl imtis bazilikos statybų praėjus 500 metų ir nėra prasmės, kadangi reikia suderinti techniką, stilių <...> su esamu pastatu. Reikėtų palikti baziliką ir Michelangelo ramybėje.“

Florencijos mero teigimu, galutinis sprendimas priklausys nuo miesto gyventojų: „Florencijos gyventojai turi balsuoti dėl šio klausimo.“