Kaip pranešė Kultūros ministerija, šie konkursai skelbiami remiantis praėjusiais metais patvirtinta Paramos jauniesiems menininkams programa.

Konkursais siekiama gerinti jaunųjų menininkų profesinio ruošimo, kūrybos sąlygas, skatinti debiutus, didinti jaunųjų kūrybos sklaidą šalyje ir užsienyje, suteikti galimybes jauniesiems kūrėjams įgyti šiuolaikinės vadybos ir verslo įgūdžių, paskatinti jaunimo nevyriausybines organizacijas inicijuoti kūrybinės saviraiškos projektus.

Iki šiol jaunieji Lietuvos menininkai, teikdami projektus valstybės paramai gauti, konkuruodavo su kitais Lietuvos kultūros ir meno kūrėjais.

Konkursai taip pat numato galimybę jauniesiems menininkams stažuotis ne tik užsienyje, bet ir Lietuvos nacionalinėse kultūros ir meno įstaigose. Tokiomis stažuotėmis tikimasi paskatinti jaunuosius menininkus kurti ir dirbti Lietuvoje.

Iš viso paskelbti šeši konkursai - Jaunųjų menininkų stažuočių stipendijoms Lietuvos nacionalinėse kultūros ir meno įstaigose gauti, Premijoms už 2004 metus geriausius profesionaliojo meno debiutus gauti, Jaunųjų muzikos atlikėjų profesinį meistriškumą skatinantiems projektams remti.

Taip pat - Jaunųjų menininkų ir žmonių su negalia bendriems kūrybiniams projektams remti, Jaunųjų menininkų projektams, skirtiems jaunimo užimtumui komplikuotos socialinės padėties miestuose, remti bei Jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems jaunųjų menininkų ir visuomenės socialinių grupių sąveikai, remti.

Šiemet Paramos jauniesiems menininkams programai iš valstybės biudžeto skirta 300 tūkst.litų. Konkursams pateiktus projektus svarstys ekspertų komisijos, kurių sudėtį trejiems metams tvirtina kultūros ministras.

Iki šiol Kultūros ministerija rėmė jaunųjų menininkų kūrybą skirdama valstybės stipendijas bei sudarydama galimybes dalyvauti ministerijos bei Kultūros ir sporto rėmimo fondo konkursinėse programose, kurių ekspertams jaunųjų menininkų projektams buvo rekomenduojama skirti ypatingą dėmesį.

Jaunieji meno kūrėjai sudaro 1/9 šalies kūrybinių organizacijų narių. Kultūros gyvenime taip pat aktyviai dalyvauja nemažas skaičius neasocijuotų jaunųjų kūrėjų, profesionalų ir mėgėjų, kurie dėl įvairių priežasčių nestoja į senąsias meno kūrėjų organizacijas.

Kasmet menininkų gretas papildo aukštąsias meno mokyklas, meno kolegijas, menų gimnazijas bei studijas baigęs jaunimas.

Be Kultūros ministerijos, Paramos jauniesiems menininkams programoje numatytos ir kitos ją vykdančios institucijos - Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybių institucijos, Valstybinė jaunimo reikalų taryba, meno kūrėjų organizacijos, Kūno kultūros ir sporto departamentas, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, - kurios turėtų savo biudžetuose numatyti tam lėšų.