Projektą SEAS, kurio raidės anglų kalba reiškia keturias substancijas - druską, žemę, orą ir cukrų - 2003 metais inicijavo garsi Švedijos kompanija "Intercult", iki šiol surengusi platų tarptautinį atgarsį pelniusius teatro projektus "Landscape X", "Hotel Europa" ir kt.

Projektas SEAS yra vienas didžiausių 2004 metais Europos Sąjungos programos "Kultūra 2000" remiamų projektų, skirtų naujų narių integracijai pažymėti. Tačiau šis projektas, pasak Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centro vadovo Audronio Liugos, skiriamas nebe Rytų šalių integracijai į Europą, o naujai Šiaurės ir Pietų ašiai, menininkus dominančiai ryškiais kultūrų skirtumais. Projektas, aprėpiantis uostamiesčius ir uostus nuo Baltijos iki Adrijos jūros, siūlo pažvelgti į teatro kultūros fenomeną - atsinaujinimą, žmogiškąjį aspektą industrinėse erdvėse.

Tarptautiniame projekte dalyvauja žinomi menininkai iš 12 Europos šalių, pristatantys 13 teatro projektų. Dvejus metus jų kūriniai keliaus po įvairius Europos uostus. Šįmet liepą jie bus rodomi Klaipėdoje, vėliau - Kaliningrade (Rusija), Liepojoje (Latvija) ir Gdanske (Lenkija).

"Nusiaubtos šalies" premjera numatoma gegužės pabaigoje sostinės Menų spaustuvėje VI tarptautinio festivalio "Naujosios dramos akcija" programoje. Liepos 22-23 dienomis Klaipėdos laivų statykloje spektaklis pradės projekto SEAS pasaulinį pristatymą. Rugsėjį spektaklis bus rodomas Gdansko laivų statykloje - buvusiame "Solidarumo" judėjimo lopšyje. Pastatymą numatoma rodyti ir Kaune, apleistoje gotikinėje Šv. Jurgio bažnyčioje. Vėliau planuojamos spektaklio kelionės į Skandinavijos ir kai kurių Pietų Europos šalių uostus.

G. Varno "Nusiaubta šalis" - tai pirmasis tokio masto bandymas Lietuvoje teatro priemonėmis įsisavinti naujas netradicines erdves. Projekto idėja ir keliamos problemos susijusios su civilizacijos ir industrijos "nusiaubtų šalių" atnaujinimu. G. Varno pastatyme vaizduojami amžinų utopijų iššūkiai šiuolaikinio žmogaus ir valstybės gyvenime.

Pasak režisieriaus, šio T. Dorsto kūrinio, labiau primenančio kino scenarijų, visa apimtimi nėra pastatęs nė vienas pasaulio teatras, mat spektaklis užimtų 16-17 valandų. Lietuvių režisierius bando šią pjesę sutalpinti į kelių valandų trukmės pastatymą, apimsiantį skirtingas teatro formas - nuo Rytų šešėlių ir Viduramžių lėlių iki šiuolaikinio "naujojo realizmo" stilistikos.

T. Dorsto pjesė grindžiama viduramžių legendomis apie Karalių Artūrą ir Apskritojo stalo riterius, tačiau tai mažiau domina spektaklio kūrėjus. Jiems įdomesnės idėjos ir iš jų gimstantys kūriniai - valstybės, žmonių bendrabūvio dalyviai, idėjinės-moralinės nuostatos, kaip jos sukuriamos ir kaip žlunga.

Spektaklyje vaidins 15 viduriniosios ir jaunesniosios kartos lietuvių aktorių. Pagrindinius vaidmenis atliks Dainius Kazlauskas, Saulius Balandis, Viktorija Kuodytė, Gytis Ivanauskas ir kt.

Spektaklio scenografiją sukūrė dailininkė Marta Vosyliūtė, kostiumus - dizainerė Jolanta Rimkutė, muziką - kompozitorius Giedrius Puskunigis.

Spektaklio "Nusiaubta šalis" kūrimą 30 tūkst. litų parėmė Lietuvos kultūros ministerija, "Intercult" pastatymo kūrimui ir sklaidai skyrė per 60 tūkst. Lt, taip pat lėšų skyrė Gėtės institutas Vilniuje, Kultūros ir sporto rėmimo fondas bei Vilniaus savivaldybė.