Santarvės ordinu "Pro augenda concordia" jau yra apdovanoti premjeras Algirdas Brazauskas, kardinolas Vincentas Sladkevičius, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, poetas Justinas Marcinkevičius, literatūrologė Viktorija Daujotytė, kunigas Stanislovas Dobrovolskis - tėvas Stanislovas, aktorius Donatas Banionis, gydytojas Antanas Vinkus, pirmoji atkurtosios Lietuvos Vyriausybė.

70-metis R.Budrys yra 1960-2003 metais surengtų daugiau kaip 1000 nacionalinių ir tarptautinių dailės ir gintaro parodų ekspozicijų autorius. Nuo 1960-ųjų jis rengė ir įgyvendino Lietuvos dailės muziejaus naujų padalinių ekspozicijų kūrimo programas.

1963 metais R.Budrys dalyvavo rengiant pirmąją gintaro ekspoziciją grafo Felikso Tiškevičiaus rūmuose Palangoje. R.Budrys su bendradarbiais ten atidarė išplėstą, moksliškai pertvarkytą gintaro ekspoziciją. Nuo 1971 metų atnaujintuose ir muziejinei veiklai pritaikytuose Palangos gintaro muziejaus rūmuose muziejininkas surengė kelias dešimtis gintarą naudojančių dailininkų personalinių parodų, toliau plėtė Gintaro muziejaus ekspoziciją.

R.Budrys kartu su Pranu Gudynu nuo 1963-ųjų formavo muziejinių vertybių restauravimo centrą, kuris nuo 1980-ųjų tapo P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo centru.

Taip pat Santarvės ordino kavalierius 1976 metais Verkių rūmuose sukūrė istorinių interjerų ekspoziciją, kurioje buvo pristatyta istorinė elitinės kultūros aplinka, 1977 metais vadovavo Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčios restauravimui ir jos pritaikymui miniatiūrų muziejaus įkūrimui, sukūrė šią ekspoziciją.

Nuo 1960 metų R.Budrys ėmė formuoti Vilniaus arkikatedros restauravimo programą. Jis taip pat organizavo Chodkevičių rūmų restauravimą ir jų pritaikymą Vilniaus paveikslų galerijai, sukūrė ir įgyvendino jos ekspozicijų programą.

Čia R.Budrys surengė parodas "Lietuvos baroko dailė", "Lietuvos vienuolynų dailė", "Vilniaus klasicizmas".

Nuo 1985-ųjų R.Budrys organizavo Senojo arsenalo vakarinio korpuso atstatymą, kuriame įrengė taikomosios dailės meno ekspoziciją.

Taikomosios dailės muziejuje jis vykdė svarbių nacionalinių ir tarptautinių parodų programą - parodą "Lietuvos baroko taikomoji dailė", "Žalgirio mūšis", sukūrė monumentalios Lietuvos tūkstantmečio programos parodos "Krikščionybė Lietuvos mene" (1999-2003) koncepciją ir surengė jos ekspozicijas.

Nuo 1997 metų R.Budrys vadovavo Parodų rūmų sukūrimo programai, juose surengė apie 200 parodų.

Taip pat jis vadovavo Lietuvos dailės muziejaus padalinių - Klaipėdos paveikslų galerijos, Klaipėdos laikrodžių muziejaus, Renavo dvaro rūmų ir kt. ekspozicijų sukūrimui, konsultavo ir talkino kraštų muziejų sukuriant vertinguose istoriniuose pastatuose kultūros paveldo vertybių ekspozicijas.

1990 metais R.Budrys Radvilų rūmuose sukūrė pirmąją ekspoziciją, skirtą Radvilų dinastijai.

Nuo 2002 metų R.Budrys vadovauja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų programą kuriančiai grupei.

R.Budrys organizavo daugelio vertingų meno kolekcijų pervežimą į Lietuvą.