Kurorto gyventojams ir svečiams pateikiama plati kultūros ir meno renginių puokštė, kuri turėtų paįvairinti ir praturtinti kultūros panoramą, padėti skleisti Čiurlionio kūrybos dvelksmą. Kaip ir kasmet, didžiojo menininko gyvenimas ir kūryba bus tas neišsenkantis Festivalio gyvybės šaltinis, kuris Festivalio rengėjus skatina jo programą tobulinti, atnaujinti ir sukviesti platų žinomų ir žymių atlikėjų bei ištikimų klausytojų, mėgstančių M.K. Čiurlionio kūrybą, ratą.

Festivalio metu Druskininkų estradose, aikštėse, prie paminklų, muziejų, sanatorijų, SPA centrų salėse, Druskininkų, Liškiavos, Senosios Varėnos bažnyčiose bus surengta per 40 koncertų, sakralinės muzikos valandų, parodų, autorinių kūrybos vakarų, naujausių knygų, plokštelių apie M.K. Čiurlionį aptarimų ir pristatymų.

Muziką, žodžio meną, naujausias žinias apie didįjį menininką dovanos per 200 muzikos atlikėjų: solistai, ansambliai, styginių ir pučiamųjų instrumentų kvartetai, orkestrai, chorai, menotyrininkai, muzikologai, jaunieji dailininkai, poezijos kūrėjai.

Reikšminga tai, kad pirmą kartą festivalio pradžios šventėje dalyvaus Kauno miesto simfoninis orkestras, kuris atliks M.K. Čiurlionio simfoninę poemą „Miške“, o chorinius kūrinius – Kauno valstybinis choras.
Liepos-rugpjūčio mėnesiais kiekvieną sekmadienio vakarą Druskininkų bažnyčioje skambės M.K. Čiurlionio ir amžininkų sakralinė muzika. Čia muzikuos geriausi Lietuvos ir užsienio šalių vargonininkai bei kiti atlikėjai.

M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje Čiurlionio ir jo amžininkų fortepijoninę muziką atliks pianistai – tarptautinių konkursų laureatai, svečiai iš užsienio šalių.

Kamerinę M.K. Čiurlionio kūrybą Druskininkų miesto muziejuje reprezentuos M.K. Čiurlionio kvartetas, atlikėjai iš Lietuvos, Norvegijos, Šveicarijos, Vokietijos. Čia vyks ir kompozitoriaus Osvaldo Balakausko kūrybos vakaras.

Vienas svarbiausių ir šių metų menų festivalio akcentų – M. K. Čiurlionio Studijų savaitė, kurios metu rengiama konferencija „Čiurlionis ir pasaulis“, dalyvaujant pranešėjams iš Lietuvos, Lenkijos, Japonijos ir kt. šalių. Tradicinės smuiko muzikos šventės ir XV-osios meistriškumo mokyklos metu daug smuiko muzikos koncertų dovanos žinomi smuikininkai ir jaunieji atlikėjai.

Koncertais festivalio programą praturtins tokie meno meistrai kaip garsusis tenoras V. Noreika, žinomi vokalistai R. Maciūtė, S. Martinaitytė, L. Mikalauskas, pianistai B. Vainiūnaitė, A.Vasiliauskas, vargonininkai G. Kviklys, Ž. ir V. Survilaitės, J. Kazakevičiūtė, J. Landsbergytė, klarnetininkas A. Budrys, fleitininkė V. M. Zabrodaitė, birbynininkas K. Mikiška, obojininkas R. Beinaris, atvyks ryškūs muzikos atlikėjai iš užsienio šalių smuikininkė D. Stulgytė-Schmalenberg (Vokietija), pianistai V. Rindzevičiūtė ir D.Zbinden (Šveicarija), vargonininkė I.R.Budrytė-Kummer (Vokietija), S.Skjervold (Norvegija).