Svečių LNDT sulauks trečiadienį ir ketvirtadienį. Tomis dienomis Didžiojoje salėje bus vaidinamas naujausias klaipėdiečių spektaklis "Tautkrūša" ir pernai sukurtas "Frank Kruk", o Mažojoje - alytiškių "Karlsonas ir Mažylis" bei "Beatriče, bėk".

Trečiadienį bus rodomas Aido Giniočio režisuotas spektaklis "Tautkrūša" sukurtas pagal šiuolaikinio austrų dramaturgo Wernerio Schwabo (Vernerio Švabo) komediją.

Ponią Tautkrūšą vaidina moteriškais drabužiais pasidabinęs, tačiau barzdos neatsisakęs teatro primarijus Vytautas Paukštė.

Pasaulio šeimininkė - Tautkrūša - nusprendžia atsikratyti susikompromitavusia, "supuvusia" vartotojiška visuomene, kurioje išliko tik vertybės.

Veiksmo vieta anaiptol nėra abstrakti - sulietuvinus pjesės tekstą, "Tautkrūša" vyksta konkrečiai Lietuvoje, pajūrio krašte, Klaipėdoje. Tuo tarpu vaidinant Vilniuje, spektaklyje atsiras ir atpažįstamų sostinės realijų.

Spektaklio dailininkė - Ramunė Skrebūnaitė, vaidina Nijolė Sabulytė, Regina Šaltenytė, Darius Meškauskas, Vytautas Anužis, Eglė Barauskaitė, Asta Tručilauskaitė, Jolanta Puodėnaitė, Edvardas Brazys, Liutauras Kasulaitis.

Antrasis klaipėdiečių spektaklis - ketvirtadienį rodomas "Frank Kruk". Kino, teatro ir televizijos režisierius Raimundas Banionis, pasitelkęs rašytojo Sigito Parulskio inscenizuotą Petro Cvirkos satyrinį romaną, prikėlė amžino verslo specialistą graborių Praną Krukelį, jo nuotykius Lietuvoje ir Amerikoje.

Pranas Krukelis tarsi įkūnija neišsenkamą lietuvio svajonę ieškoti laimės už Atlanto. Ten jis randa savąją "aukso gyslą", praturtėja, "suamerikojėja" ir jau kaip Frank Kruk grįžta čionai kupinas kilnaus tikslo išmokyti tautiečius verslo meno ir bendromis pastangomis paversti Lietuvą klestinčiu kraštu.

Spektaklio dailininkas Sergejus Bocullo, muziką parinko ir sukūrė Faustas Latėnas, choreografė Lina Zinčiukaitė, vaidina Vytautas Anužis, Darius Meškauskas, V.Paukštė, Eglė Barauskaitė ir kiti.

Alytaus miesto teatras į Vilnių atvežė spektaklius vaikams ir jaunimui.

Trečiadienį dieną Mažojoje salėje bus vaidinamas Dalios Kimantaitės režisuotas spektaklis vaikams "Mažylis ir Karlsonas" pagal Astridą Lindgren, kuris pasakoja gražią istoriją apie Karlsoną, atskridusį pas Mažylį tam, kad išvaduotų jį nuo vienatvės ir išmokytų pasitikėti savimi.

Trečiadienio ir ketvirtadienio vakarais rodomas Juozo Grušo "Beatriče, bėk" - jau ne kartą Vilniuje vaidintas spektaklis apie inertišką jaunimą, beatodairiškai skriejantį pirmyn.