Pati svarbiausia Vilniaus Bernardinų bažnyčios bendruomenei šventė prasidės spalio 3 dieną ir baigsis spalio 5 dieną.

Penktadienį – šv. Pranciškaus iš Asyžiaus mirties dieną – broliai pranciškonai visus tikinčiuosius kviečia į susitaikinimo pamaldas ir šv. Pranciškaus tranzito minėjimą, prasidėsiantį 18 valandą. Tradicija šventojo Pranciškaus šventės išvakarėse susikaupti maldoje, susitaikyti su Dievu ir visais bendruomenės nariais atsirado dar XIII amžiuje ir nuolat buvo prisimenama po visą pasaulį išsibarsčiusiuose brolių pranciškonų bendruomenėse.

Šį šeštadienį į Vilniaus Bernardinų bažnyčią susirinks Pranciškoniškasis jaunimas iš visų Lietuvos kampelių. 13 valandą prasidės jiems skirta konferencija tema “Pranciškoniškojo jaunimo misija”.

Pranciškoniškasis jaunimas visame pasaulyje vienija jaunuolius, kuriems yra brangus šv. Pranciškus, jo dvasingumas ir tarnystės visuomenei ir labiausiai pažeistiems ir atstumtiems žmonėms pavyzdys.

Taip pat šeštadienį, 16 valandą broliai pranciškonai visus vilniečius ir sostinės svečius kviečia į konferenciją “Pranciškoniškoji džiaugsmo, brolijos, Evangelijos ir paprastumo patirtis”, kurios metu broliai pranciškonai pasidalins savo mintimis apie pranciškonišką gyvenimo būdą, galimybes kiekvienam tikinčiajam gyventi pagal šv. Pranciškaus pavyzdį.

Spalio 4 dieną, šeštadienį, 18 val. prasidės pagrindinė šv. Pranciškaus iš Asyžiaus šventės dalis. Vilniaus Bernardinų bažnyčios jaunimas visiems parapijiečiams ir svečiams parodys vaidinimą – misteriją “Šv. Pranciškus – pasaulio Žmogus” (Rež. Regina Steponavičiūtė). Po misterijos bus švenčiamos šv. Mišios.

Spalio 5 dieną, sekmadienį, šv. Mišios Vilniaus Bernardinų bažnyčioje bus švenčiamos įprastu laiku: 10:30 ir 17:00 valandomis.