Jubiliejinės šventės pradžia – rugpjūčio 15 d., per Žolinę. Bažnyčioje per pamalds ta proga bus šventinama specialiai šventei sukurta vėliava, taip pat Merkinės emblema. Miestelio centre, Dariaus ir Girėno aikštėje, nuo 13.30 val. pradės šurmuliuoti tautodailininkų mugė, bus demonstruojami senieji amatai.

Oficialus šventės atidarymas – 14 val. Į šventę suvažiavę svečiai ir susirinkusieji merkiniškiai bus supažindinami su garsiąja Merkinės praeitimi, koncertuos Merkinės meno kolektyvai „Sukčius“, „Vienaragis“, „Kukumbalis“ ir kiti.

Apie Lietuvą ir Merkinę V. Krėvės ir Just. Marcinkevičius kūrybos ištraukas skaitys aktoriai Olita Dautartaitė ir Tomas Vaisieta. Dainuos operos solistas Laimonas Pautienius ir Muzikos ir teatro akademijos studentas Šarūnas Šapalas. Prie seniūnijos vaikai pieš konkursui „Mano Merkinė“.

Vakare prie Merkinės piliakalnio ir Merkio–Nemuno santakos koncertuos aplinkinių vietovių etnografiniai ansambliai, kapelos, o Trakų pilies brolija „Viduramžių pasiuntiniai“ atliks Ugnies misteriją.

Rugpjūčio 16 d., per šv. Roko atlaidus 12 val. Mišiose giedos P. Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras. Po Mišių bus šventinami koplytstulpiai, pastatyti vietose, kur stovėjo bažnyčios ir vienuolynai (jų autorius tautodailininkas A. Česnulis).

Taip pat bus šventinamas aikštės pakraštyje, prieš buvusią Rotušę, kur dabar stovi cerkvė (rotušės pamatus drauge su archeologais pasiryžęs atkasti architektas K. Kauzonas), jubiliejinis paminklas-istorinio miesto antspaudas, paminklinio akmens autorius – skulptorius K. Lanauskas).

Tos dienos programą užbaigs Lietuvos kariuomenės orkestras.

Daug svečių ir pačių merkiniškių pajus, koks svarbus visai Lietuvai tas šiandien kuklus miestelis, apsuptas fantastiškai gražios gamtos – su piliakalniu, anot V. Krėvės, Milžinkapiu, su Merkio ir Nemuno santaka ir Meilės sala joje, su srauniomis, švariomis upelėmis, su lyg arfos stygos ištįsusiais pušynais, kuriuose telkšo ežerai, paslaptingai skambančiais vardais: Gilšė, Bedugnis, Ilgis, Ešerinis ir t.t.

O jei važiuosite per Merkinę į Lazdijus, posūkyje į Nemuno tiltą, skardyje, būtinai pamatysit kompoziciją iš gėlių – užrašą Merkinei – 650. Tai V. Krėvės gimnazijos mokytojų ir mokinių dovana jubiliejui...