Jiems įgyvendinti numatoma skirti 215,7 mln. litų iš ES struktūrinės paramos fondų, dar 25,4 mln. litų – iš valstybės biudžeto.

Ekspertų darbo grupės, įvertinusios ir atrinkusios projektus, sprendimu, į sąrašą pateko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją menančios pilys ir dvarai, militaristinio paveldo objektai bei lankomiausi muziejai (Palangos gintaro muziejus, Palangos botanikos parkas, V. Into akmenų muziejus, Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas ir kt.)

Finansinę paramą taip pat numatyta skirti 3 objektams iš Jono Pauliaus II piligrimų kelio programos: Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikai ir Marijonų vienuolynui, Pažaislio kamaldulių vienuolynui ir Tytuvėnų bernardinų vienuolynui.

Lėšų gaus ir 5 į Lietuvos tūkstantmečio programą įtraukti dvarai: Plungės Oginskių dvaras, Rokiškio dvaras, Paežerių dvaras Marijampolėje, Šilutės Šojaus dvaras ir Užutrakio dvaras.

Paramos sulaukė ir Bernardinų vienuolyno ansamblis bei Vilniaus koncertų ir sporto rūmai (pastarasis renovacijai į Nacionalinį kongresų centrą su galimybe rengti rimtosios muzikos koncertus, meno renginius).

Iš ES struktūrinės paramos lėšos pasieks Palangos botanikos parką (istorinės dalies restauracijai), Ginučių vandens malūną (restauravimui ir aplinkos sutvarkymui), Biržų pilies kompleksą, Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblį, esamų Klaipėdos pilies princo Frydricho ir princo Karlo bastionus (rekonstrukcijai), Baublių kompleksą ir kt. kultūros paveldo objektus.

Projektams įgyvendinti skirta parama bus panaudota viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų statybos darbams.