Šia programa siekiama formuoti aktyvią ir kūrybišką jaunąją šalies menininkų kartą, turinčią reikiamas sąlygas kurti bei realizuoti savo kūrybos rezultatus ir pajėgią įtakoti šalies meninės kultūros ir visuomenės plėtrą.

Programoje numatyta gerinti jaunųjų menininkų profesinio ruošimo, kūrybos sąlygas, skatinti debiutus, didinti jaunųjų menininkų kūrybos sklaidą šalyje ir užsienyje, suteikti galimybes jauniesiems kūrėjams įgyti šiuolaikinės vadybos ir verslo įgūdžių, paskatinti jaunimo nevyriausybines organizacijas inicijuoti kūrybinės saviraiškos projektus bei kita.

Jaunieji meno kūrėjai sudaro 1/9 šalies kūrybinių organizacijų narių. Kultūros gyvenime taip pat aktyviai dalyvauja nemažas skaičius neasocijuotų jaunųjų kūrėjų, profesionalų ir mėgėjų, kurie dėl įvairių priežasčių nestoja į senąsias meno kūrėjų organizacijas. Kasmet menininkų gretas papildo aukštąsias meno mokyklas, meno kolegijas, menų gimnazijas bei studijas baigęs jaunimas.

2000 m. atlikti Lietuvos menininkų socialinės padėties tyrimai atskleidė, jog tik 54 proc. jaunųjų menininkų darbas susijęs su įgyta kūrybine profesija, kai tuo tarpu vyresnių menininkų grupėje tokių yra trys ketvirtadaliai. Tik kas vienuoliktas, tarp jų – ir jaunasis - apklaustas Lietuvos menininkas pažymėjo, kad gali pragyventi iš kūrybos.

Palyginus su vyresniąja karta, ypač prastos yra jaunųjų menininkų kūrybos sąlygos: 47 proc. trisdešimtmečių kūrėjų nurodė neturintys kūrybai patalpų. 9 iš 10-ies jaunųjų menininkų pasisakė už tai, kad menininkai turi turėti specifines socialines garantijas.

Neturėdami galimybių įsitvirtinti Lietuvoje, dalis jaunų talentingų menininkų laikinai ar visam laikui išvyksta dirbti į užsienį.

Paramos jauniesiems menininkams programos vykdytojai yra Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybių institucijos, Valstybinė jaunimo reikalų taryba, meno kūrėjų organizacijos, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.